nieuws

Nieuwe norm voor veiligheidstekens

Veilig werken

De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart gepubliceerd.

Nieuwe norm voor veiligheidstekens

NEN 3011:2015 vervangt zowel de voorgaande versie uit 2004 inclusief correctiebladen, als NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’. De norm geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes ter voorkoming van ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen.

In de nieuwe versie van NEN 3011:2015 zijn de strijdigheden van NEN 3011:2004 vervangen. Ook bevat de nieuwe versie de enkele nog relevante bepalingen uit NEN 6088:2002. Die laatste was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010, ‘Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens’.

Internationaal

De ontwikkeling van internationale veiligheidstekens loopt nog. Daarom krijgt NEN-EN-ISO 7010 steeds aanvulling op het moment dat er een set veiligheidstekens klaar is. Zodra een aanvullingsblad Europees aanvaard is, geldt dat ook in Nederland. Vanwege de voortdurende uitbreidingen in de internationale norm, bevat NEN 3011:2015 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen die (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 voorkomen. Voor de overige symbolen verwijst de nieuwe versie naar de meest actuele versie van de internationale norm, inclusief aanvullingsbladen.

Bouwbesluit

Voor wat betreft vluchtroutebeschrijving behoudt het huidige Bouwbesluit de verwijzing naar NEN 6088:2002 voor bestaande bouwwerken. Voor te bouwen bouwwerken verwijst het Bouwbesluit naar NEN 3011:2004.

Bron: NEN

 

Reageer op dit artikel