nieuws

Klokkenluiders eindelijk beschermd

Veilig werken

Werknemers die een misstand in hun organisatie aankaarten, kunnen straks niet meer worden ontslagen. Ook komt er altijd onderzoek naar de melding en zo nodig naar de manier waarop de werkgever en andere betrokkenen de klokkenluider hebben behandeld.

Klokkenluiders eindelijk beschermd

Dat staat in een nieuwe wet voor het zogeheten Huis voor klokkenluiders. Die instantie kan onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij de overheid, bedrijven en organisaties. Vorig jaar uitte de Eerste Kamer bezwaren tegen een al door de Tweede Kamer aangenomen wetsversie. De initiatiefnemers – SP, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de eenmansfractie Klein – kwamen daarop met een aangepaste versie. Zij zeggen in deze nieuwe versie tegemoet te komen aan de kritiek van de Senaat.

Zelfstandig

Het klokkenluidershuis gaat nu een zelfstandig instituut worden. Het zal niet worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman, zoals eerst de bedoeling was. De Tweede Kamer zal de leden van het huis benoemen. Op die manier willen de betrokkenen de onafhankelijkheid van het orgaan verzekeren. Om diezelfde reden kan de regering geen invloed uitoefenen op het beleid van het huis of het onderzoek dat het oppakt. Ook zeggen de opstellers van de nieuwe wet dat zij hierin duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen de adviestaken en de onderzoekstaken van het huis.

Interne regeling

Bedrijven en organisaties moeten straks een interne regeling hebben voor het melden van misstanden. Misstandmelders die geen gehoor vinden in hun eigen organisatie kunnen advies vragen bij het Huis voor klokkenluiders. Dit huis kan zelf een onderzoek beginnen en ook aanbevelingen doen om de misstand weg te nemen. Of het Huis voor klokkenluiders kan ervoor kiezen onderzoek te laten doen door een inspectie of toezichthouder.

> TIP: Hoe kunnen medewerkers nog meer hun verhaal kwijt? Lees er meer over in de Gids voor vertrouwenspersonen.

Reageer op dit artikel