nieuws

Onveilig gedrag, waarom toch?

Veilig werken

Bijna dagelijks zien bedrijven zich geconfronteerd met (bijna-)ongevallen. Een groot deel hiervan is direct herleidbaar tot het gedrag van medewerkers. Waarom vertonen zij niet het gewenste veilige gedrag?

Onveilig gedrag, waarom toch?

Bij een bouwbedrijf vond ruim een jaar geleden een dodelijk ongeval plaats. Een medewerker klom in een stellage om pallets terug te duwen die dreigden om te vallen. In plaats daarvan kwam de hele boel naar beneden en kwam de man onder de pallets terecht. De directeur ligt hier nog regelmatig wakker van. Waarom deed die werknemer dat, hij wist toch dat hij niet in stellages mocht klimmen …?

Leerproces

Pas wanneer veiligheid in de kern van de organisatie zit, is het echt veilig. Dan is er sprake van een vooruitstrevende veiligheidscultuur. Om de situatie helder te krijgen moet eerst duidelijk worden hoe verschillende delen van de organisatie daadwerkelijk omgaan met het thema veiligheid. Dit onderzocht men in het bovengenoemde bouwbedrijf met het TNO-instrument Safety@Corebusiness. De resultaten waren zeer verhelderend en soms ook onthutsend. Zo bleken management en uitvoerende medewerkers bij 17 van de 23 thema’s een significant verschillende beleving te hebben. Het management scoorde veel positiever dan de medewerkers. Dat dacht dat het wel goed zat. Maar voor de werknemers bleek veel onduidelijk rond regels en risico’s. Zij zagen veilig gedrag bovendien nauwelijks beloond. De sancties op onveilig gedrag waren onduidelijk of werden niet gehandhaafd.

Nut van meten

De medewerkers gingen aan de slag. Het hele traject heeft geleid tot een sterk verhoogd bewustzijn over veiligheidsthema’s bij zowel directie als leidinggevenden en uitvoerenden. Het inzicht is gegroeid dat gedrag een belangrijke factor is in veiligheid. En dat het veranderen van gedrag een langdurig proces is, waarin voorbeeldgedrag erg belangrijk is. De gedetailleerde meting die Safety@Corebusiness mogelijk maakt op de verschillende lagen van de organisatie, heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Meten confronteert de organisatie met waar het echt wringt. Reflectie hierop en het inoefenen van nieuw gedrag zijn de andere noodzakelijke componenten voor succes.

> Tip: volg een opleiding over veiligheid en gedrag

Reageer op dit artikel