nieuws

Reanimeren moet je leren

Veilig werken

Bijna driekwart van de Nederlanders weet niet goed wat te doen als iemand een hartstilstand krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

Reanimeren moet je leren

Ook zou 76 procent van de ondervraagden onvoldoende kennis hebben over het gebruik van een automatische externe defibrillator ( AED). Uit het onderzoek van het Rode Kruis kwam verder naar voren dat 29 procent van de Nederlanders bereid is om reanimatie toe te passen. Bijna de helft van deze mensen doet dit alleen als er verder niemand in de buurt is die het ook kan.

Levensbelang

Volgens het Rode Kruis is voldoende kennis over reanimatie en AED letterlijk van levensbelang, omdat het de overlevingskans tot 50 procent verhoogt. Dit geldt uiteraard ook op de werkplek. Het belang van EHBO-cursussen en training in het gebruik van AED voor de bedrijfshulpverlening (BHV) is daarom onveranderd groot. Er zijn inmiddels ook toepassingen van drones die uitgerust met AED-apparatuur assistentie verlenen aan de hulpverlenende medemens.

Reanimeren

Dr. Michael Kuiper, voorzitter wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad, benadrukt dat snel reanimeren en een schok toedienen om het hart weer normaal te laten kloppen het verschil kan maken tussen overleven of overlijden. Om het belang van reanimeren nog eens extra te benadrukken vinden er tijdens de Rode Kruisweek, van 14 tot 20 juni, in het hele land collectes plaats. Een deel van het collectegeld gaat naar reanimatiecursussen.

 

> Meer weten over alle aspecten van bedrijfshulpverlening? Dan is de Gids BHV wellicht interessant voor u.

Reageer op dit artikel