nieuws

De BHV doet vaak niet mee

Veilig werken

Steeds meer bedrijven beknibbelen op de BHV (bedrijfshulpverlening). Uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas blijkt dat één op de vijf bedrijven geen BHV-organisatie heeft.

De BHV doet vaak niet mee

De Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Mulitscope. Hiermee krijgt Securitas inzicht in de ontwikkelingen in de markt. Uit de Veiligheidsbarometer blijkt ook dat er bij vier op de tien bedrijven niet voldoende BHV’ers zijn op de werkvloer. En voor meer dan de helft van de bedrijven geldt dat het niet altijd zeker is of er BHV’ers aanwezig zijn.

BHV

BHV’ers zijn getraind om veilig en effectief met hulpverleningsmiddelen om te gaan. Zij weten bijvoorbeeld welk noodplan het bedrijf hanteert en wat iedere werknemer moet doen bij een calamiteit. “Als zij bij noodsituaties niet aanwezig zijn, ontbreekt er essentiële kennis”, zegt Thijs van Rooden, Branch Manager Safety bij Securitas. Maar let op: niet het bezit van een BHV-diploma maakt een medewerker tot BHV’er, maar of de organisatie hem daartoe heeft aangewezen.

AED

Bovendien ontbreken bij veel bedrijven voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of een EHBO-koffer. Drie procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen enkel bedrijfshulpverleningsmiddel in huis te hebben. Bijna de helft van de middelgrote bedrijven beschikt wel over een AED. Voor de kleine bedrijven tot tien werknemers is dit slecht één op de vijf. Van Rooden: “Ondanks dat een AED niet verplicht is, is het wel verstandig om er een te hebben. Juist door te oefenen en vertrouwd te raken met het apparaat neemt het gevoel van veiligheid toe.”

EHBO

Bij één op de vijf bedrijven blijkt ook nog eens een verbandkoffer te ontbreken. Dat is des te zorgelijker omdat zich in het afgelopen jaar bij een op de tien bedrijven een medisch ongeval voordeed.

 

> TIP: Meer weten over BHV? Lees er alles over in de Gids Bedrijfshulpverlening.
TIP: Doe uitgebreide theoretische en praktische kennis op over brandveiligheid. Bekijk het programma van de 2-daagse basiscursus brandveiligheid op 7 en 14 oktober 2015.

Reageer op dit artikel