nieuws

Wacht niet met interne meldregeling

Veilig werken

Rond april 2016 treedt naar verwachting de wet Huis voor Klokkenluiders in werking. Werkgevers bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn, zijn vanaf dat moment wettelijk verplicht om een interne meldregeling te hebben.

Wacht niet met interne meldregeling

De afgelopen jaren zijn er veel zaken in de publiciteit geweest van werknemers die via het werk te maken kregen met een misstand met een maatschappelijk belang. Vaak kwamen zij in de problemen omdat zij de misstand naar buiten brachten.

Bescherming

Dit was aanleiding voor de Tweede Kamer om te komen tot een wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet heeft als doel de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers te verbeteren. De wet voorziet ook in een Huis voor Klokkenluiders, een orgaan dat werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang van advies kan voorzien. Ook kan het Huis onderzoek doen naar de vermoede misstand én naar de manier waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Interne meldregeling

Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert werkgevers om niet te wachten tot april 2016, maar tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vast te stellen. Om werkgevers in de private en semipublieke sector daar zo goed mogelijk bij te helpen, heeft het Adviespunt een informatiepakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit een informatiebrief en een (model)regeling met bijbehorende toelichting.

Half huis?

Op 24 november organiseerde het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector de Dag van de Integriteit 2015. Het thema: ‘De ongemakkelijke realiteit.’ BIOS signaleert dat integriteit meer aandacht krijgt dan ooit, maar er toch ook nog veel pijnpunten zijn. Het organiseerde daarom een congres dat deelnemers en sprekers aanmoedigde tot kritische reflectie. Tijdens dit congres riep hoofd BIOS Marijn Zweegers op tot het bouwen aan een nationaal integriteitscentrum. “Het Huis voor Klokkenluiders is pas een half huis”, stelde zij. Het integriteitscentrum zou zich niet alleen moeten richten op melders, maar ook op preventie, research, opleiding, instrumentontwikkeling, monitoring en evaluatie.

Bron: Adviespunt Klokkenluiders

 

> TIP: Vertrouwenspersonen spelen een belangrijke rol bij interne meldregelingen. Zoek het op in de Gids voor vertrouwenspersonen.

Reageer op dit artikel