nieuws

Veiligheid: zo werken we beter samen

Veilig werken

Hoe lukt het om bij risicomanagement het gat tussen de verschillende percepties van veiligheid te dichten? Diverse sectoren in binnen- en buitenland slagen daarin met Crew Resource Management.

Veiligheid: zo werken we beter samen

Professionals uit verschillende disciplines, met elk een eigen visie op veiligheid, op één lijn brengen? Met een goede beheersing van de zeven CRM-vaardigheden zitten teamleden al snel op dezelfde golflengte. En kunnen ze opereren vanuit gedeelde belangen.

Risicomanagement

CRM komt uit de luchtvaart. Het doel was om het aandeel van menselijke fouten bij rampen te reduceren. Inmiddels is gebleken dat teams in bijna alle domeinen er baat bij kunnen hebben als het gaat om risicomanagement. Want de kern van CRM is professionele samenwerking in teams, waarmee de kans op fouten en ongelukken afneemt. Goed toegepast maakt de aanpak teamwerk veiliger, effectiever en efficiënter.

Samenwerkingsgericht

CRM focust op de samenwerkingsgerichte competenties die maken dat elk teamlid maximaal bijdraagt aan het teamproces (crew), met optimale inzet van middelen (resources). Die resources zijn de hardware (apparatuur), de software (procedures, afspraken en protocollen) en de ‘humanware’ (de menskant). Die laatste blijkt telkens weer de zwakke schakel: de individuele mens of het team dat de opdracht moet uitvoeren.

Vaardigheden

Hoe kunnen mensen dan veilig werken in teams? Door het professionaliseren van de vaardigheden die nodig zijn om werknemers goed samen te laten werken. Zoals assertiviteit, leiderschap, besluitvorming en omgevingsbewustzijn. Dat ‘leiderschap’ bijvoorbeeld is bij CRM vaak gedeeld leiderschap, waarbij de vaardigheid ‘assertiviteit’ ook een rol speelt. De functioneel leidinggevende die even de touwtjes uit handen geeft als een teamlid meer kennis of ervaring heeft. Ten gunste van de teamprestatie.

 

> Ook beter samenwerken om de kloof tussen visies in veiligheid te dichten? Leer hóe van Tom Bijlsma op het congres Risicomanagement ‘Veiligheid: delen om te groeien’ op 5 april 2016 in Ahoy Rotterdam.
> Bijlsma is auteur van het boek Crew Resource Management, Veilig en effectief samenwerken in teams.

Reageer op dit artikel