nieuws

Asbest in bakkersoven blijft hot

Veilig werken

Het tv-programma Zembla besteedde op 8 juni opnieuw aandacht aan de problematiek van asbest in ovens bij bakkerijen. Een ware asbestdoofpot, aldus Zembla, en ook de FNV zou informatie onder de pet hebben gehouden.

Asbest in bakkersoven blijft hot

In een reactie op haar website geeft de bond aan dat zij begin 2013 meldingen ontving van incidenten met asbest bij het bedrijf Bakkersland. De FNV-bestuurder aldaar is hierop naar de directie gestapt en heeft alle gegevens opgevraagd.

Deskundige: geen risico op inademing

Een onafhankelijke deskundige heeft de gegevens van Bakkersland gecontroleerd op het risico van inademing van asbestdeeltjes door werknemers. Dat risico bleek er niet te zijn. Op dat moment (juni 2013) was de FNV al met de directie in gesprek over versnelde sanering van oude, asbest bevattende ovens. De directie had ook al het voltallige personeel geïnformeerd. Op basis van de uitkomst van het eigen onderzoek – geen risico van blootstelling – en de versnelde sanering van de ovens, besloot de sectorraad dat geen verdere actie nodig was.

Voltallig personeel al op de hoogte

In de bewuste uitzending van 8 juni (zie filmpje hieronder) maakte Zembla de FNV het verwijt dat die laatste relevante informatie onder de pet zou hebben gehouden. Het dagelijks bestuur van de vakbond vraagt zich af hoe dat werkt: iets onder de pet houden waarvan het voltallige personeel al op de hoogte is gesteld door de eigen directie? De bond geeft aan te hebben gedaan wat zij moest doen: controleren of er op dat moment risico was voor het personeel. En aansluitend afspraken maken met de directie over versnelde sanering, om het probleem voor de toekomst de wereld uit te helpen.

Asbestgevaar ontstaat als vezels vrijkomen

Asbest is een mineraal waarvan de vezels bij inademing gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Tot ver in de jaren 80 werd het gebruikt als bouw- en isolatiemateriaal, onder andere in ovens. Het gevaar ontstaat als door beschadiging of bewerking vezels vrijkomen en gebruikers die vezels kunnen inademen. De FNV heeft steeds op deze gevaren gewezen en is mede-oprichter van het Asbestinstituut dat slachtoffers bijstaat.

 

> Alle informatie over gevaarlijke stoffen in het algemeen en asbest in het bijzonder? Kijk in de Praktijkgids Arbeidsveiligheid.

Reageer op dit artikel