nieuws

Asscher wil diepgravend DuPont-onderzoek

Veilig werken

Minister Asscher heeft aangekondigd “diepgravend onderzoek” te zullen laten doen naar het gedrag van DuPont. Dat zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher wil diepgravend DuPont-onderzoek

Het onderzoek zal zich richten op twee fabrieken op het Dupont-complex in Dordrecht. Op die locaties werkten medewerkers met de stoffen C8 (of PFOA: perfluoroctaanzuur ) en DMAC. Dit meldt het AD.

Ernstige gezondheidsklachten

Het gebruik van die stoffen heeft mogelijk geleid tot ernstige gezondheidsklachten bij werknemers en omwonenden. Het RIVM is dat op het moment aan het onderzoeken. Werknemers maakten zich erg bezorgd na artikelen in het AD over jarenlange bloedtesten onder werknemers en de mogelijke gevaren die zij volgens toxicologen lopen.
Vanwege de ernst van de situatie wil Asscher echter nu al onderzoek laten doen naar de gedragingen van DuPont destijds. Daarnaast is de minister scherp op de uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van instanties als de Arbeidsinspectie.

Lessen

“Dit onderzoek zal veel tijd en, met name van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie), capaciteit vragen”, schrijft Asscher aan de Kamer. “Ik maak echter bewust de afweging om aan dit onderzoek voorrang te geven omdat ik het belangrijk vind om uit deze activiteit lessen te kunnen trekken die ook in andere zaken benut kunnen worden”, stelt de bewindsman. Het is de bedoeling dat het onderzoek bij DuPont in november is afgrond.

Gezondheidsschade

Omwonenden van de omstreden DuPont-fabriek in Dordrecht hebben waarschijnlijk jarenlang risico gelopen op gezondheidsschade. De stof C8 is volgens eerder onderzoek van het RIVM niet terecht gekomen in het drinkwater. Maar van langdurige blootstelling via de lucht was wel degelijk sprake en die overschreed de vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. De DuPont-fabrieken produceren teflon en bij de productie daarvan maakten ze tot 2012 gebruik van C8. Die stof is in 2013 in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst.

 

> Meer informatie over gevaarlijke stoffen? U vindt er veel over in het handboek Arbeid & Gezondheid.

Reageer op dit artikel