nieuws

Doe een beetje normaal over asbest

Veilig werken

Er ontstaat vaak een soort paniekreactie bij de ontdekking van asbest in woningen of bedrijfspanden. Daarom is er behoefte aan een nuchtere aanpak met een goede afweging van kosten en baten van maatregelen.

Doe een beetje normaal over asbest

Dat stellen de ondertekenaars van het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’. Zij pleiten daarin voor een redelijk asbestbeleid.

Kosten en baten van maatregelen afwegen

Bij het horen van het woord ‘asbest’ schieten betrokkenen al snel in de stress. Dat maakt dat een goede afweging van de kosten en baten van eventueel te nemen maatregelen er deels of zelfs helemaal bij inschiet. Het komt zo regelmatig voor dat partijen vervolgens veel geld uitgeven aan een betrekkelijk klein risico. Daarom is een nuchtere aanpak gewenst. Sinds 1 maart 2016 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling van kracht met aanpassingen op het terrein van asbest en asbestverwijdering.

Wie hebben het pamflet opgesteld?

Het pamflet is ondertekend door Ronald Leushuis, Bestuurder woningcorporatie Talis in Nijmegen, Ira Helsloot, Hoogleraar Besturen van Veiligheid, Radboud Universiteit in Nijmegen, Fred Woudenberg, Afdelingsmanager LO GGD in Amsterdam, Piet Bruinooge, Burgemeester gemeente Alkmaar, Henk Peter Kip, Directievoorzitter woningcorporatie Mitros in Utrecht en Berend van der Ploeg, Bestuurder Attent, Zorg & Behandeling in De Steeg.

> Meer weten? Lees het pamflet ‘Laten we eindelijk normaal doen over asbest’.

Gebaseerd op onderzoek naar risico’s asbest

Het pamflet is gebaseerd op de feiten uit het onderzoek ‘Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest.’ Crisislab heeft in opdracht van woningbouwcorporatie Talis onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke vormgeving van redelijk asbestbeleid. Onder dat redelijke asbestbeleid verstaan we de omgang met asbest in woningen op zo’n manier dat de kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast moeten bewoners bij het beleid zijn betrokken.

> Meer weten? Lees het rapport ‘Inzichten in de omgang met de risico’s van asbest’.

 

> TIP: Meer lezen over gevaarlijke stoffen, waaronder asbest? Arbeid en Gezondheid staat er vol mee.

Reageer op dit artikel