nieuws

Goede werkplek? Durf erom te vragen

Veilig werken

Werknemers in Nederland hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Want slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen.

Goede werkplek? Durf erom te vragen

Hoe zit het met uw werkplek? Hebt u er voldoende ruimte? Is het er wel veilig genoeg? En zo niet, hoe doet u daar wat aan?

Werkplek

Op die laatste vraag is het antwoord eenvoudig: bespreek het met uw leidinggevende. Het is dan wel handig om te weten wát u precies kunt bespreken als het gaat om uw werkplek. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een handig overzicht opgesteld met normen voor de inrichting van een werkplek. Het overzicht is te doorzoeken op categorie. Zo kunt u rustig zelf bekijken of alles bij u goed op zijn plek zit.

Minimale afmetingen

Het Arbobesluit vormt de wettelijke basis voor normen voor inrichting van de werkplek. Zo geeft artikel 3.19 van het Arbobesluit regels voor de minimale afmetingen van kantoorwerkplekken. Daarin staat:

  • De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.
  • De afmetingen van de arbeidsplaats zijn zodanig dat de werknemer bij het verrichten van zijn arbeid over voldoende bewegingsruimte beschikt.
  • Indien in verband met de aard van de arbeid niet aan het tweede lid kan worden voldaan, is in de nabijheid een andere open of besloten ruimte met voldoende bewegingsvrijheid voor de betrokken werknemers beschikbaar.

Andere aspecten

Het Arbobesluit geeft ook voorschriften voor aspecten als verlichting, zonwering, temperatuur en de hoeveelheid frisse lucht. Apparatuur moet aan veiligheidsnormen voldoen, maar ook op zo’n manier zijn opgesteld dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Er staan diverse artikelen in het Arbobesluit die uitspraken doen over eisen waaraan de werkplek moet voldoen.

Bespreken

Hebt u alle feiten over uw werkplek op een rij en constateert u dat er zaken niet kloppen of missen? Dan is het handig om die allereerst met uw leidinggevende te bespreken. Leg uit wat het probleem is en hoe u denkt dat het valt op te lossen. U kunt dan samen bekijken wat er haalbaar is om uw werkplek te verbeteren. Dat kunnen hele eenvoudige zaken zijn, zoals het verplaatsen van uw bureau of anders opstellen van uw computerscherm. Maar soms zijn er ook ingrijpender maatregelen nodig.

Verbeteren

U heeft dus met uw leidinggevende besproken wat er nodig is om uw werkplek te verbeteren. Sommige aanpassingen kosten natuurlijk enige tijd. Verwacht dus niet dat wat u vandaag hebt gezegd, morgen is geregeld. Geef de baas even de tijd om zaken goed te regelen. Maar laat u ook weer niet te lang in de wacht zetten, de afgesproken aanpassingen moeten wel gebeuren. Want slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen.

Bronnen: www.allesdraaitomjij.nl, www.arboportaal.nl

Reageer op dit artikel