nieuws

OVV: hijsklus Julianabrug kon niet goed gaan

Veilig werken

Het kon niet goed gaan. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de hijsklus bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn op 3 augustus 2015.

OVV: hijsklus Julianabrug kon niet goed gaan

Zelfs bij een vlekkeloze uitvoering van het werk zou de kraan zijn omgevallen omdat de hijsopstelling te instabiel was. Verder schoot de voorbereiding op het plaatsen van het brugdek zwaar tekort. En de uitvoerenden hadden geen benul van de omgevingsrisico’s.

Omgevallen hijskranen verpletteren huizen, geen gewonden

De twee op pontons geplaatste hijskranen vielen om bij een poging tot plaatsen van het rijdek. Het ongeluk leidde tot een enorme ravage in het centrum van Alphen aan den Rijn. De omgevallen kranen verpletterden een aantal woningen aan de oever van de Oude Rijn. Achttien woningen werden als gevolg daarvan onbewoonbaar. Er vielen geen menselijke gewonden, wel liet een jonge hond het leven.

Voorbereiding plaatsing brugdek schoot ernstig tekort

De Onderzoeksraad heeft de voorbereiding op en de uitvoering van de hijsklus kritisch onder de loep genomen. Ook heeft zij gekeken naar de rol van de verschillende aannemers. Uit het onderzoek blijkt dat de opstelling van de hijskranen bij het begin van de werkzaamheden al instabiel was. Tijdens het hijsen van het brugdek bezweek de onderste kraan onder het gewicht. Die kraan trok vervolgens de volledige hijsopstelling mee in zijn val. “De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek schoot ernstig tekort’’, stelt de OVV in haar rapport.

Hijsplan ‘onvoldoende en ongeschikt’, stabiliteitsberekening ontbrak

Aan het hijsplan, een verplicht nummer voordat een aannemer een hijsklus mag uitvoeren, mankeerde van alles. De OVV noemt het hijsplan “onvoldoende en ongeschikt”. Er is in het plan geen rekening gehouden met de wind, het doorbuigen van de mast en het verschuiven van het zwaartepunt door de beweging van de kranen. In de laatste versie ontbraken een stabiliteitsberekening en een ballastplan. Daarin staat hoe ombuiging te corrigeren is. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ook steken laten vallen bij het verlenen van de vergunningen, aldus de Onderzoeksraad.

De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek schoot ernstig tekort

Advies: maak één partij verantwoordelijk voor risicobeheersing

De belangrijkste aanbeveling van de Onderzoeksraad: maak bij dit soort opdrachten één partij verantwoordelijk voor de risicobeheersing en veiligheid van de omgeving. Ook vindt de OVV dat uitvoerders Mourik Infra, BSB Staalbouw en Peinemann hun kennis over veilig werken op een hoger peil moeten brengen. Tijdens het werk hadden zij de risico’s en verantwoordelijkheden onderling verdeeld. Daardoor ontstond na het ongeval een situatie waarin de partijen zich verscholen achter elkaars verantwoordelijkheid.

Het Openbaar Ministerie startte een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Het OM heeft laten weten het rapport te gaan bestuderen. Het besluit op zijn vroegst na de zomer of het overgaat tot vervolging.

 

> Meer weten? Download het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het hijsongeval in Alphen aan den Rijn

> Beter samenwerken in teams? Lees Crew Resource Management.

Reageer op dit artikel