nieuws

Werkplek kankervrij: meer grenswaarden

Veilig werken

Vakbonden in Europa willen erkenning van het risico van kankerverwekkende stoffen en beperking van hun gebruik. De bonden willen daarom meer bindende grenswaarden (BOEL’s) voor kankerverwekkende stoffen.

Werkplek kankervrij: meer grenswaarden

Recentelijk tekenden diverse Europese overheidsinstanties een akkoord voor een nieuw stappenplan om kankerverwekkende stoffen op de werkplek te verminderen. Deze  Roadmap on Carcinogens moet meer bewustzijn creëren rond werkgerelateerde kanker en de risico’s op het werk verlagen. Huidige EU-voorzitter Nederland nam het initiatief voor het stappenplan. De overheidsinstanties riepen andere organisaties op maatregelen te nemen om bewustwording rond het onderwerp te vergroten.

Komt een van de 71 kankerverwekkende stoffen voor op uw werkplek?

In 2016 heeft Europa nog slechts drie bindende grenswaarden of BOEL’s vastgesteld. Om te zorgen dat dit er meer worden, hebben de vakbonden de Checklijst Werkplek Kankervrij samengesteld van nog veel gebruikte kankerverwekkende stoffen. Werknemers lopen dus nog altijd risico op blootstelling aan die stoffen. De bonden willen graag van u weten of een van deze 71 kankerverwekkende stoffen (ook wel carcinogenen genoemd) op uw werkplek voorkomt. Daartoe kunt u de checklijst 71 carcinogenen invullen en terugsturen (de e-mailadressen vindt u in de checklijst).

Analyse van de ingevulde checklijsten geeft de vakbonden belangrijke informatie over het gebruik van kankerverwekkende stoffen door werknemers in Nederland. Dat kan helpen om het beleid aan te scherpen.

Bronnen: Europees Agentschap voor Gezondheid op het Werk, FNV

 

> TIP: Meer lezen over de gezonde werkplek? U vindt het in Arbeid en Gezondheid.

Reageer op dit artikel