nieuws

Staat van de Veiligheid naar Tweede Kamer

Veilig werken

Vorige week is de Staat van de Veiligheid 2015 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer.

Staat van de Veiligheid naar Tweede Kamer

De ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015’ geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de Brzo-bedrijven in Nederland in 2015.

Monitor voor derde jaar onderdeel van Staat van de Veiligheid

Ieder jaar worden de resultaten gerapporteerd van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015). Dit gebeurt in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’. Brzo-toezichthouders die samenwerken in het programma BRZO+ hebben de inspecties uitgevoerd. De monitor maakt voor het derde jaar onderdeel uit van de ‘Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven’.

Bron: brzoplus.nl

Sinds juli 2015 is Brzo 2015 van kracht

Sinds 1 juni 2015 is de Europese Seveso III-richtlijn van kracht. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen – 2015 (Brzo 2015) en de Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO-2015). De belangrijkste wijziging die dat met zich heeft meegebracht betreft de stoffenindeling. Door de nieuwe indeling kunnen bedrijven die tot dan toe geen verplichtingen hadden nu wel onder het Brzo 2015 vallen en vice versa. Het besluit maakt het ook verplicht om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en er moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

 

> Download op de website van de rijksoverheid de ‘Staat van de Veiligheid 2015’ met alle onderliggende rapportages en de aanbiedingsbrief.

> Bekijk een voorbeeldaanpak inventarisatie mogelijke nieuwe bedrijven in Brzo 2015.

Reageer op dit artikel