nieuws

Drones zitten piloten steeds vaker in de weg

Veilig werken

In de luchtvaart staat veiligheid voor medewerkers en passagiers voorop. Maar wat als iedereen zo maar een onbemand vliegtuigje de lucht in stuurt, zonder op de risico’s te letten? Piloten melden steeds meer onveilige situaties.

Drones zitten piloten steeds vaker in de weg

In de eerste vijf maanden van dit jaar ontving de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 39 meldingen over recreatieve drones. In heel 2015 waren dat er maar vijftien. De meeste klachten (37) kwamen van piloten die vanuit hun cockpit ineens een onbemand vliegtuig zagen.

Bemande luchtvaart in gevaar

Iedereen mag in Nederland een recreatieve drone kopen en ermee vliegen, maar daar gelden wel regels voor. Een van de belangrijkste daarvan is dat je geen drone laat vliegen in de buurt van vliegvelden om de bemande luchtvaart niet in gevaar te brengen.

Twee keer viel er een recreatieve
drone door het dak van een huis

Strengere regels voor recreatieve drones

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) kondigde eerder dit jaar aan de regels voor recreatieve drones te zullen aanscherpen. Deze mogen dan nog maar maximaal vijftig meter hoog en maximaal honderd meter ver vliegen. Verder moeten ze op vijftig meter afstand van bebouwing, mensenmenigten en wegen blijven. Ook gaan de straffen bij een overtreding mogelijk omhoog.

Hoe hoger, hoe gevaarlijker

Vliegen op een hoogte van vijftig meter is kinderspel voor moderne drones. De ILT kent een voorval van een drone die op een hoogte van vijf kilometer vloog. De risico’s van hoger vliegende drones zijn groter omdat de snelheden van de verkeersvliegtuigen daar groter zijn. De eventuele schade of gevolgen bij botsingen kunnen dus ook ernstiger zijn.

Drone door het dak

De ILT heeft nog geen meldingen ontvangen over ongelukken met personen, maar het gaat soms maar net goed. Twee keer viel er een recreatieve drone door het dak van een huis. Ook beschadigde een drone een auto.

Beroepsmatig ingezette drones

Overigens zijn piloten van bemande luchtvaart ook niet altijd even veilig bezig. Naast de drones die als veredeld speelgoed rondvliegen, zijn er ook beroepsmatig ingezette drones. Deze worden ook wel Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) genoemd. Het gebied waar RPAS vliegen kan als restricted area worden aangemerkt, zodat het zelfs verboden is voor bemande luchtvaart (bijvoorbeeld voor oefeningen met militaire drones buiten zicht van de bestuurder, of met bijzondere tests van civiele drones). In andere gevallen gaat het om gebieden waarvan de bemande luchtvaart wordt gevraagd deze te mijden (ze zijn dan niet voor hen verboden).

Piloten van bemande luchtvaart zijn
ook niet altijd even veilig bezig

Bemande luchtvaart veroorzaakt incident

Tot en met mei van dit jaar kwamen er zeventien meldingen binnen over incidenten met beroepsmatig ingezette drones. De meldingen over risicovolle incidenten tussen beroepsmatig ingezette drones en bemande luchtvaart, komen vrijwel allemaal van drone-eigenaren zelf. Hier is het dus de bemande luchtvaart die een voorval veroorzaakt. Zo moest een RPAS-vlucht worden afgebroken omdat een helikopter laag in het RPAS-gebied vloog.

Politie bekeurt overtreders

Wie zich niet aan de regels houdt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. In 2015 maakte de politie in totaal 24 processen-verbaal op wegens het overtreden van de regels voor recreatief en niet-recreatief drone-gebruik.

Vergunningen verplicht

Voor beroepsmatig gebruik van drones zijn vergunningen verplicht. Zo’n tweehonderd professionele drones zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Ongeveer honderdvijftig mensen beschikken inmiddels over een vliegbewijs voor ‘remote pilot’ (RPA-L).

De geldigheid van de ontheffingen om
met drones te vliegen loopt op termijn af

Van de ruim zeventig bedrijven die een ‘oude’ ontheffing hebben om met drones te vliegen, hebben er circa 25 deze al omgezet in een nieuwe vergunning: de zogeheten ‘RPAS operator certificate’ ROC. De geldigheid van de ontheffingen loopt op termijn af.

Vergunning light

Sinds juli 2016 zijn 40 vergunningen ROC-light uitgegeven. Daarmee mag beroepsmatig gevlogen worden met drones die minder wegen dan vier kilo, zonder vliegbewijs en zonder technische keuring. Zo’n lichte drone mag maximaal vijftig meter hoog en op maximaal honderd meter afstand van de piloot vliegen.

 

> Meer lezen rondom robotisering? In het dossier Robotisering vindt u alles overzichtelijk bij elkaar.

Reageer op dit artikel