nieuws

Omgevingsveiligheid Brzo-sector moet beter

Veilig werken

De omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (de Brzo-sector) moet beter. Om dat te bereiken komt het ministerie van Infrastructuur en Milieu met de ‘Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid Brzo-sector’.

Omgevingsveiligheid Brzo-sector moet beter

In 2016 voert het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze regeling uit. Met ingang van 1 januari 2017 neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) dit over.

Welk doel dient de subsidie?

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met het verbeteren van de veiligheidscultuur, ketenverantwoordelijkheid en het stimuleren van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters. Deze regeling ondersteunt collectieve initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Hiermee krijgt het streven vorm naar brede toepasbaarheid en maximale impact van de subsidie.

Wie komen voor subsidie in aanmerking?

In aanmerking komen bijvoorbeeld projecten voor innovatie van processen en organisaties, opleiding, maar ook milieustudies. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Het subsidieplafond voor 2016 en 2017 is vastgesteld op in totaal 4.000.000 euro. Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Waarom beoordeling van aanvragen?

De beoordeling van de aanvragen is bedoeld om te bepalen of het project voldoende bijdraagt aan verbetering van de omgevingsveiligheid en of de effecten blijvend zijn. De regeling is niet bedoeld voor projecten die te maken hebben met het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor toegekende projecten zullen de resultaten steeds ter beschikking moeten komen aan de cluster, branche of keten waarvoor het project is bedoeld.

Bron: veiligheidvoorop.nu

Reageer op dit artikel