nieuws

Een noodknop bij agressie

Veilig werken

Zorgmedewerkers, tramconducteurs, gemeenteambtenaren. Zij kunnen allemaal in aanraking komen met agressie en geweld – en soms is dat zelfs levensbedreigend. Goed als ze dan onopvallend de hulpdiensten kunnen alarmeren, met één druk op de knop.

Een noodknop bij agressie

Het was een huisbezoek dat de gemeenteambtenaar niet snel zal vergeten. Nauwelijks was hij binnen, of de cliënt trok een mes. De telefoon van de ambtenaar werd afgepakt en hijzelf werd opgesloten in een gangkast. “Uiteindelijk wist hij zich met heel veel praten te bevrijden”, zegt Béate van Kampen. “Maar dat kost heel veel tijd en leidt natuurlijk ook tot heel veel stress. Als praten niets had opgeleverd, had een mobiele noodknop hem kunnen redden, of zijn redding kunnen versnellen. Inmiddels heeft hij altijd een noodknop bij zich.”

Oplossing voor alarmering hulpdiensten

Van Kampen is mede-eigenaar van Secure2Go. En dat bedrijf introduceerde twee jaar geleden een mobiel alarmsysteem. Het is een oplossing waarmee functionarissen zoals de bovengenoemde gemeenteambtenaar de hulpdiensten kunnen alarmeren. En dat onopvallend, zonder dat ze eerst 112 moeten bellen en vervolgens moeten vertellen wat er aan de hand is. In plaats daarvan hoeven ze alleen op een knop te drukken.”

Centralisten krijgen specifieke training in het opvolgen van persoonsalarmering

S2Go 1_Viproomfoto2Vervolgens gaat zo’n melding naar de particuliere alarmcentrale. “Daar zitten gecertificeerde centralisten”, zegt Van Kampen. “Zij worden specifiek getraind voor het opvolgen van persoonsalarmering en worden ook jaarlijks getoetst. Als de melding binnenkomt, opent de eerste centralist onmiddellijk een meeluisterverbinding met de noodknop. Die centralist probeert vast te stellen of er sprake is van een reële melding, en als dat het geval is, belt de tweede de politie.”

Locatiebepaling met gps en aanvullende tool

Niet alleen weet de politie dan wat er aan de hand is, tevens is het bekend waar het slachtoffer zich bevindt. “Het systeem werkt met gps”, zegt Van Kampen, “en dat is tot op tien tot twintig meter nauwkeurig. Dat is vaak voldoende. Als bijvoorbeeld een parkeerwachter alarm heeft geslagen, zal de politie geen moeite hebben om hem te vinden.”

Maar geldt dat ook voor die gemeenteambtenaar in die kast? Volgens Van Kampen wel, want het mobiele alarmsysteem beschikt over een extra tool. “GPS werkt niet afdoende om binnen in een gebouw de locatie te bepalen. Secure2Go heeft daar een aanvullende tool voor ontwikkeld, waarmee de medewerker ook zichtbaar is achter de voordeur. De centralist ziet bijvoorbeeld op welke verdieping of in welk appartement die medewerker zich bevindt. Zo kunnen hulpdiensten hem in het geval van agressie of geweld snel en accuraat helpen, ook als hij op bezoek is in een groot (flat)gebouw.”

Certificaat ‘Mobiele Beveiliging van Personen’

Een noodknop bij agressie. Het idee is niet nieuw, en Secure2Go is niet de enige aanbieder. Maar volgens Van Kampen is er veel verschil in kwaliteit tussen de verschillende aanbieders. Dit is ook certificatie-instelling Kiwa opgevallen. “Een mobiele noodknop kan letterlijk mensenlevens redden. Het is daarom cruciaal dat de gebruiker ook echt op een systeem kan vertrouwen. Door de invulling van de dienstverlening is het lastig om de betrouwbaarheid van de verschillende systemen met elkaar te vergelijken. Daarom hebben wij onlangs de procescertificering ‘Mobiele Beveiliging van Personen’ geïntroduceerd”, zegt Peter Voshol van Kiwa. Om gecertificeerd te worden, beoordeelt Kiwa het bedrijf, het systeem én de particuliere alarmcentrale jaarlijks op meer dan 80 punten. Daarbij worden onder andere de hardware, de datatransmissie, de procedures en de opslag van privacygevoelige informatie en locatiegegevens gecontroleerd.

Het is cruciaal dat de gebruiker ook echt op een systeem kan vertrouwen

Begin januari heeft Secure2Go als eerste leverancier dit kwaliteitskeurmerk behaald. In combinatie met de ISO 9001-certificering maakt dat ons bedrijf een betrouwbare partner op het gebied van persoonlijke veiligheid van werknemers,” aldus Van Kampen.
Volgens Van Kampen vervult het product een behoefte, juist nu. “In de nieuwe Arbowet is agressie een belangrijk thema. De werkgever wordt verondersteld een coördinator agressie en geweld aan te wijzen, een agressie-protocol op te stellen, en om zijn medewerkers hierin op te leiden. Wat dat betreft is onze oplossing dan ook aanvullend. Natuurlijk probeer je als medewerker eerst de-escalerend op te treden, of om jezelf in veiligheid te brengen. Maar in situaties waarin dat niet meer lukt, waarin echt iedere seconde telt, kan een noodknop mensenlevens redden.”

Reageer op dit artikel