nieuws

Zo overleeft u de digitalisering

Veilig werken

De werkvloer zal nooit meer hetzelfde zijn. Want digitalisering zorgt onvermijdelijk voor ingrijpende veranderingen. Om de ontwikkelingen bij te benen roept de SER op tot samenwerking.

Zo overleeft u de digitalisering

Op het gebied van ‘een leven lang leren’ scoort Nederland goed, concludeert de SER. Maar de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is een aandachtspunt. Flexkrachten zijn gemiddeld minder betrokken en lopen vaak achterstand op in scholing, schrijft de SER in het rapport Mens en technologie: samen aan het werk.

Leven lang leren belangrijk instrument

Een leven lang leren is volgens de SER een belangrijk instrument om als werknemer toekomstbestendig te blijven. Naast specifieke beroepsvaardigheden is het belangrijk om algemene vaardigheden op peil te houden, flexibel te zijn en een open leerhouding te hebben. De SER noemt Tata Steel als voorbeeld. Daar werken de afdelingen productontwikkeling en research nauw samen met de medewerkers in de fabriek. Zo ontstaan verbeterideeën die men direct kan testen in de fabriek. De werknemers krijgen bijscholing in de eigen opleidingsschool.

Sociale innovatie helpt digitalisering

Organisaties moeten zich een andere manier van werken eigen maken om de beste resultaten te bereiken met de technologische veranderingen. De SER onderscheidt vier vormen van sociale innovatie:

  • Dynamisch managen: door een grotere rol voor de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers krijgen hun motivatie, creativiteit en ondernemerschap meer ruimte.
  • Slimmer werken: werknemers krijgen meer ruimte om te doen waar ze goed in zijn en ruimte om te bepalen waar en wanneer ze dat werk het beste kunnen doen.
  • Flexibel organiseren: de diversiteit aan kennis en kunde binnen een organisatie wordt beter gebruikt, bijvoorbeeld door multidisciplinaire projectteams.
  • Co-creatie: samen met externe partijen wordt gezocht naar nieuwe verdienmodellen.

Sociale innovatie kan bedrijven helpen de beste resultaten te bereiken met digitalisering

Gevolgen digitalisering nog niet duidelijk

Wat digitalisering en robotisering op de lange termijn betekent voor de arbeidsmarkt, is nog niet duidelijk, erkent de SER. Hoewel sommige deskundigen economische groei, banengroei en een acceptabele verdeling van de welvaart voorspellen, verwachten anderen dat één op de tien banen verdwijnt.

Middelbaar en laag opgeleiden kwetsbaar

Wat wel zeker is: de aard van het werk verandert. Dat is vooral nadelig voor de groep middelbaar opgeleiden. Machines en software doen dit werk net zo goed of beter. Ook laagopgeleiden zitten in de hoek waar de klappen vallen. Zij zijn al relatief vaak werkloos. Nu wordt hun achterstand verder vergroot door technologische ontwikkelingen. Voor deze groepen werknemers zijn goede sociale voorzieningen nodig. De sociale partners moeten werken aan actief beleid gericht op re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

SER geeft aantal mogelijke oplossingen

De SER heeft een aantal mogelijke oplossingen voor ogen: scholing, vroegtijdig overleg tussen werkgevers en werknemers en decentrale maatwerkoplossingen voor specifieke sectoren of bedrijven. Ook ziet de SER een rol weggelegd voor regionale adviescentra die werknemers van werk naar werk kunnen begeleiden.

Bron: orinformatie

 

> Hoe lang duurt het voordat u een robot als collega heeft of uw baan kwijt raakt? Kennis is macht: DOWNLOAD de GRATIS whitepaper over robotisering en digitalisering.

Reageer op dit artikel