nieuws

Beeld veiligheid Moerdijk vertekend, vindt Klijs

Veilig werken

Weet u nog, dat onderzoek van Omroep Brabant? Dat trok de veiligheid in twijfel bij driekwart van de Brzo-bedrijven in Brabant. De Inspectie SZW constateerde bij elk van hen minstens één overtreding.

Beeld veiligheid Moerdijk vertekend, vindt Klijs

Burgemeester Jac Klijs vindt het beeld dat is ontstaan door het onderzoek “zeer onterecht”. “De veiligheid bij de meeste chemische bedrijven in de provincie Noord-Brabant is echt goed op orde, ook op industrieterrein Moerdijk.”

Meer eigen verantwoordelijkheid

Bedrijven en instellingen hebben sinds 1 februari meer eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid en naleving van de regels. Daarnaast moeten zij meer aandacht hebben voor de veiligheidscultuur binnen hun eigen muren. Dit is het gevolg van een nieuw Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH) van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. (On)aangekondigde controles blijven wel bestaan.

Vaak maar ‘afwijkingen op details’

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant blijft zeer betrokken. Volgens burgemeester Klijs krijgt die dienst nu de kans om meer een adviesfunctie in te vullen. Klijs benadrukt dat de veiligheid bij de Noord-Brabantse chemie in het algemeen echt op orde is. “Natuurlijk worden er soms kleine overtredingen geconstateerd door de Omgevingsdienst, maar wanneer dat zo is communiceren we daar ook over.” Hij vindt dat er in de publicatie van Omroep Brabant sprake is van weinig nuance. “Het gaat namelijk vaak om afwijkingen op details.”

Natuurlijk constateert de Omgevingsdienst kleine overtredingen, maar dat zijn vaak afwijkingen op details

Burgemeester Jac Klijs

Onregelmatigheden bij 3 van 18 bedrijven

In de provincie West-Brabant zijn 77 Brzo-bedrijven gehuisvest in de zwaarste milieu-categorie. De (on)aangekondigde controles van de Omgevingsdienst tonen juist aan dat de meeste van deze bedrijven alles goed voor elkaar hebben. Tijdens die controles zijn bij drie van de achttien Brzo-bedrijven onregelmatigheden aangetroffen binnen de gemeentegrenzen van Moerdijk. “Uiteraard houden we hen scherp in de gaten en moeten zij corrigeren waar nodig”, zegt de burgemeester.

Er wordt op dit moment veel geschreven over de (on)veiligheid bij chemische bedrijven in Nederland. Ook de Volkskrant schreef een artikel op basis van een eigen analyse van de inspectierapporten van Brzo-bedrijven. Hierover binnenkort meer.

Aandachtspunten nieuw VTH-beleid

Klijs benadrukt dat de huidige werkwijze op het gebied van veiligheid echt deugd: voor de komende jaren staan toezicht en ontwikkeling hoog op de agenda. Het nieuwe VTH-beleid voorziet dan ook in de handhaving en het toezicht bij deze Brzo-bedrijven. Andere aandachtspunten van het VTH-beleid: het veilig verwijderen van asbest in daken, meer aandacht voor monumenten na de ingebruikname (dus niet alleen tijdens vergunningverlening en verbouw) en brandveiligheid in dagopvang – van inwoners met een verstandelijke beperking,  ouderen en kinderen.

Bron: internetbode.nl

 

> Alles weten over het BRZO 2015, de nieuwe ARIE-regeling … en meer? Laat u bijpraten op de Masterclass BRZO/ARIE in maart 2017 (waardering Hobéon SKO-AH 2 punten, SKO-VK 2 punten).

Reageer op dit artikel