nieuws

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

Veilig werken

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Inspectie SZW.

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

Cobouw achterhaalde de cijfers uitgerekend op de allereerste landelijke veiligheidsdag, vrijdag 17 maart. Op die dag stonden bouwbedrijven, installateurs en opdrachtgevers stil bij de gevaren van werken in de bouw.

Bouwsector in 2016 stuk onveiliger

De cijfers van de Inspectie SZW maken ondubbelzinnig duidelijk dat de bouw in 2016 een stuk onveiliger is geworden. Het aantal ernstige ongevallen – ongevallen waarbij een of meerdere slachtoffers vielen – steeg met bijna 11 procent; het aantal dodelijke slachtoffers nam zelfs met 77 procent toe.

ongevallencijfers

Veiligheid flexwerkers onduidelijk

De Inspectie SZW zoekt de verklaring voor de toename vooral in het stijgend aantal uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse werknemers dat in de bouw actief is. “We zien dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen voor wie niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken goede samenwerkingafspraken tussen partijen”, zegt de toezichthouder daarover. De inspectie ziet op drukke bouwplaatsen liefst één iemand belast met de controle op de totale veiligheid. De Arbowet regelt nu alleen dat elke werkgever in een veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan) aangeeft hoe hij de veiligheid garandeert.

Arbouw opheffen onverstandig besluit?

De groeiende onveiligheid is een lelijke streep door de rekening van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw. Zij besloten anderhalf jaar geleden het gezamenlijk gefinancierde veiligheidsinstituut Arbouw op te heffen. Veiligheidsdeskundigen noemden dat besluit destijds al onverstandig. Omdat wetten niet nog strenger en machines niet nog veiliger zijn te maken, is volgens hen een gedragsverandering nodig voor verbetering van de veiligheid in de bouw. Arbouw had daarin een belangrijke rol kunnen spelen, menen zij.

2016 rampjaar voor veiligheid in bouw

Bouwbedrijven, maar ook installateurs en opdrachtgevers, stonden op 17 maart op de Bewust Veilig-dag stil bij de gevaren van werken in de bouw. Volgens Bouwend Nederland-zegsman Theo Scholte deden zeker 125 bedrijven mee aan de landelijke veiligheidsdag: tweeduizend locaties en 45.000 werknemers. Initiatiefnemersvan de veiligheidsdag in de bouw zijn brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Aanleiding vormde de ongevallencijfers die de Inspectie SZW halverwege vorig jaar naar buiten bracht. Daaruit bleek al dat 2016 een rampjaar zou worden voor de veiligheid in de sector.

Bron: cobouw.nl

> Leestip: Praktijkgids Arbeidsveiligheid

Reageer op dit artikel