nieuws

Bouw boycot onveilige opdrachtgever

Veilig werken

Opdrachtgevers doen te weinig om ongelukken en gezondheidsklachten op de bouwplaats tegen te gaan. De helft van de bouwers wil niet meer samenwerken met opdrachtgevers met wie zij negatieve ervaringen hebben.

Bouw boycot onveilige opdrachtgever

Anderhalf jaar na het hijsdrama in Alphen aan den Rijn is het nog altijd niet best gesteld met de aandacht voor veiligheid onder opdrachtgevers in de bouw. Dat blijkt uit een nieuw rapport van TNO dat minister Asscher naar de Tweede Kamer stuurde.

Elke twee weken een dode in de bouw

Dat er onder opdrachtgevers in de bouw nog nauwelijks aandacht is voor tijdsdruk en planning, geeft te denken. Begin dit jaar meldde de FNV nog dat er elke twee weken wel een dodelijk slachtoffer te betreuren valt in de bouwsector. Bouwers zijn de onverantwoordelijke opdrachtgevers soms zo zat dat ze er niet opnieuw mee willen samenwerken. “Bijna de helft van de opdrachtnemers heeft in het verleden weleens besloten niet opnieuw samen te werken met een bepaalde opdrachtgever … Dit komt vaker voor bij de grotere opdrachtnemers”, aldus Asscher.

Meer aandacht voor gezond en veilig werken

Vooral in de ontwerpfase gaat het mis, signaleren bouwers. “De kans op uitval op de werkvloer zou volgens zestig procent van de opdrachtnemers verkleinen als een opdrachtgever meer aandacht zou hebben voor gezond en veilig werken in de ontwerpfase.” Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor gezond en veilig werken in contractvormen, vinden de ondervraagden van het onderzoek. TNO onderzocht verschillende sectoren. In de metaalsector zijn opdrachtnemers het best te spreken over hun opdrachtgevers.

> LEES OOK: Meeste ongevallen in metaal en bouw

Hogere boetes, regels als basis voor inspectie

Asscher wil opdrachtgevers er nog meer op wijzen dat ze een belangrijke taak hebben om ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen. Zo verhoogde hij begin dit jaar de boetes en stelde hij regels op waarmee de inspectiedienst onverantwoordelijke opdrachtgevers kan aanpakken.

De minister gaat ook in gesprek met opdrachtgevers om het bewustzijn te vergroten. Verder wijst hij op verschillende lopende programma’s in de bouw. Zo publiceert Bouwend Nederland dit jaar twee handreikingen voor kleine opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. De organisatie Bewuste Bouwers werkt aan een app waarmee medewerkers via de mobiele telefoon onveilige situaties kunnen melden op of nabij een bouwplaats.

> Tip: meer weten over boetes en de Inspectie SZW? Bezoek de Arbo Actualiteitendag

> Download het ‘Onderzoek Verantwoord Opdrachtgeverschap gezond en veilig werken’ van TNO (pdf)

Reageer op dit artikel