nieuws

Sporten op kunstgras veilig, zegt ECHA

Veilig werken

Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) na recent onderzoek op verzoek van de Europese Commissie.

Sporten op kunstgras veilig, zegt ECHA

Hetzelfde geldt voor mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt.

Onderzoek RIVM, proef VU en tegengeluiden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemde in december de risico’s voor de gezondheid na uitgebreid eigen onderzoek al “praktisch verwaarloosbaar”. Een proef van de VU Amsterdam met extract van geweekt rubbergranulaat en zebravisjes deed daarna veel stof opwaaien. De Amsterdamse onderzoekers vreesden dat er uit rubberkorrels in kunstgras meer gevaarlijke stoffen vrijkomen dan volgens de inschatting van de RIVM het geval was. Op dat onderzoek volgden weer tal van tegengeluiden.

Kans op kanker door rubbergranulaat zeer laag

Volgens de VU zou het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en daardoor ziekmakend kunnen zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in het rubbergranulaat zitten, maar dat de kans om er kanker van te krijgen, zeer laag is. Behalve naar de risico’s bij inslikken en inademen, keek het ook naar het gevaar van huidcontact met de korrels. Het advies blijft wel om te douchen na het sporten.

 

> LEESTIP: Lees meer over gevaarlijke stoffen in het Handboek Arbeid en gezondheid.

Reageer op dit artikel