nieuws

Betere arbeidsomstandigheden op zee

Veilig werken

Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zij voortaan een beroep doen op een verzekering.

Betere arbeidsomstandigheden op zee

Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over wijzigingen in het internationale Maritiem Arbeidsverdrag, waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

Zeevarenden sneller naar huis bij calamiteiten

Reders moeten vanaf volgend jaar verplicht een verzekering afsluiten voor hun personeel. Zeevarenden kunnen daardoor bijvoorbeeld sneller naar huis bij calamiteiten, een scheepsramp of een faillissement van hun werkgever. Nu moeten ze soms maanden en in verre landen aan boord blijven voordat ze eindelijk naar huis kunnen.

Reder verplicht verzekerd voor aansprakelijkheid

Hun vervoer naar de thuishaven wordt geregeld, de zeevarenden krijgen vier maanden loon doorbetaald. En in de tijd dat ze noodgedwongen aan boord moeten blijven, krijgen ze recht op eten, drinken, kleding en medische zorg. Ook bij overlijden of langdurige arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico aan boord van het schip is de reder verplicht zich te verzekeren voor zijn aansprakelijkheid, staat in de wijzigingen van de Code van het Maritiem Arbeidsverdrag.

Wetsvoorstel voor advies naar Raad van State

Het concept-wetsvoorstel is mede tot stand gekomen na overleg met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en de Vereniging van Waterbouwers namens de werkgevers, en met Nautilus International namens de werknemers. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De nieuwe wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2018.

 

> Niet op zee? Laat u begeleiden bij uw dynamische RI&E

Reageer op dit artikel