nieuws

Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

Veilig werken

Bij de komende inspecties kijkt de Inspectie SZW naar alle aspecten van de naleving van de regelgeving rond kankerverwekkende stoffen.

Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen

Dit is onderdeel van een project gericht op het beperken/voorkomen van blootstelling aan mutagene, reprotoxische en kankerverwekkende stoffen op de werkvloer.

In welk kader gaat de inspectie aan de slag?

Het project vindt plaats in het kader van het programma ‘Bedrijven met Gevaarlijke stoffen 2016-2019’. Dit programma is bedoeld voor de chemische industrie en andere sectoren die veel met gevaarlijke stoffen werken. De Inspectie kijkt de komende tijd naar alle aspecten van de naleving van de regelgeving. Denk daarbij aan de aanvullende registratieplicht voor mutagene en kankerverwekkende stoffen. En ook aan de verplichting om de blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen volgens de arbeidshygiënische strategie – achtereenvolgens substitutie, technische maatregelen, operationele maatregelen en persoonlijke bescherming, oftewel STOP.

Op welke stoffen richten inspecties zich primair?

De inspecties zijn in eerste instantie gericht op bedrijven die werken met de volgende stoffen en stofgroepen: chroom-6, formaldehyde, benzeen en andere kankerverwekkende stoffen in aardolieproducten zoals 1,4-butadieen en PAK’s, acrylamide, grondstoffen kunststofproductie (vinylchloridemonomeer, epichloorhydrine, acrylonitril, perfluoroctaanzuur (PFOA), tetrafluorethyleen en carbonanotubes (CNT). Daarnaast is er mogelijk extra aandacht voor trichloorethyleen, cytostatica en dichloormethaan.

Dit houdt niet in dat de Inspectie zich uitsluitend op deze stoffen zal richten. Bij de selectie van bedrijven gaat de Inspectie uit van een zekere mate van complexiteit van het bedrijf. Zij zal dus ook Brzo-bedrijven voor inspectie selecteren.

Bron: vnci.nl

 

> U vindt alles over gevaarlijke stoffen in de Praktijkgids Arbeidsveiligheid.

Reageer op dit artikel