nieuws

Vergoeding asbestslachtoffers TAS-regeling 2017

Veilig werken

Ziek door asbest? Werknemers met mesothelioom (longvlieskanker) of asbestose (longziekte die ontstaat door inademing van stof) kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Vergoeding asbestslachtoffers TAS-regeling 2017

Voor zieke werknemers met asbestose of mesothelioom bedraagt de tegemoetkoming in 2017 19.988 euro. Vorig jaar was dat 19.605 euro.

Tegemoetkoming in twee regelingen: TAS en TNS

De tegemoetkoming voor asbestslachtoffers bestaat uit twee regelingen: de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS-regeling) en de TNS-regeling. De TAS-regeling geldt voor werknemers die ziek zijn geworden door asbest. Bij de TNS-regeling gaat het om een vergoeding die bedoeld is voor zelfstandige ondernemers of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

De TAS-regeling is bedoeld voor werknemers met mesothelioom of asbestose als gevolg van het werken met asbest. Sinds 26 januari 2000 is de TAS-regeling van kracht voor werknemers met mesothelioom. Sinds 1 juli 2003 kunnen ook huisgenoten met mesothelioom voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als zij via de kleding van de werknemer aan asbestdeeltjes hebben blootgestaan en als gevolg daarvan mesothelioom hebben gekregen. Per 1 april 2014 is de regeling TAS uitgebreid naar werknemers die door intensieve en langdurige blootstelling aan asbest de ziekte asbestose hebben gekregen.

Tegemoetkoming is voorschot op schadevergoeding

De tegemoetkoming is een voorschot op een schadevergoeding. De Sociale Verzekeringsbank beslist uiteindelijk aan de hand van het advies van het IAS of asbestslachtoffers voor de tegemoetkoming in aanraking komen. Geïnteresseerden kunnen de website van het IAS raadplegen voor meer informatie.

Bron: salarisnet.nl

 

> Praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk? U vindt het in het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’.

Reageer op dit artikel