nieuws

Leven niet zo goed op Brabants asbestdak

Veilig werken

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Wie na die tijd nog een asbestdak heeft liggen op zijn schuurtje, kan rekenen op een boete. In Brabant levert dat problemen op.

Leven niet zo goed op Brabants asbestdak

De branchevereniging van asbestverwijderaars VVTB trekt daarover aan de bel. De strengere controles van de Inspectie SZW zorgen voor oponthoud en maken de boel er bovendien niet veiliger op.

Inspectie SZW strenger bij vervanging asbestdak

Wat is het probleem? In Brabant ligt zo’n asbestdak veelal op oudere boerenstallen in de vorm van golfplaten. De werkwijze van saneringsbedrijven tot nu toe was om de grotere daken te vervangen met behulp van een hijskraan met een open werkbak. In die bak staan dan gezekerde medewerkers van het saneringsbedrijf om de golfplaten erop te trekken. Die werkwijze is niet toegestaan, maar wordt al jaren gedoogd. Sinds de asbestdoelstelling van 2024 treedt de inspectie echter strenger op.

Te veel ongelukken met mensen in werkbak

Het gevolg: saneerders leggen projecten stil of nemen geen nieuw werk meer aan. De Inspectie SZW voert de controles uit op de daksaneringen. Zij legt uit dat het verbod op de inzet van een hijskraan met een werkbak bij het vervangen van een asbestdak te maken heeft met de veiligheid van de medewerkers. “De bakken zijn niet gemaakt om mensen in te zetten en er gebeuren te veel ongelukken mee”, aldus een woordvoerder. “Er zijn andere methodes en voor maximaal vier uur mag het wel.”

Het asbestdak op met een vangnet eronder

Daar is de VVTB het niet mee eens. De branchevereniging zegt dat het verbod op de toegepaste methode juist tot onveilige situaties leidt. “Door de handhaving moeten bedrijven hun medewerkers zonder zekering het dak op sturen met daaronder een vangnet”, zegt Stephan Rasenberg van de VVTB. “Met nat weer is dat een ramp. Werkgevers kunnen zo de veiligheid van hun mensen niet meer garanderen.”

Nederlandse daken asbestvrij in 2024, het klinkt mooi. Maar Rasenberg stelt dat de extra controles er niet aan bijdragen die doelstelling van de overheid te halen. “We zitten in een spagaat. Dit is duurder, het duurt langer en het is gevaarlijker.”

Bron: omroepbrabant.nl

 

> TIP: Lees meer over het spanningsveld tussen arbeid en gezondheid in Arbeid en Gezondheid.

Reageer op dit artikel