nieuws

Asscher wil platform kankerverwekkende stoffen

Veilig werken

In de Staatscourant (2017, 37689) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.

Asscher wil platform kankerverwekkende stoffen

Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening.
Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of  door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

Nieuw op SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Het ‘•’-teken in de tabel bij sommige stoffen geeft aan dat die stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen van december 2016. Dit keer zijn gewijzigd:

  • anthrachinon
  • cadmiumcarbonaat
  • cadmiumhydroxide
  • cadmiumnitraat
  • 2,3-epoxypropylmethacrylaat
  • N,N′-methyleendimorfoline
  • reactieproduct van paraformaldehyde en 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2)
  • reactieproduct van paraformaldehyde met 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1)

Bron: staatscourant 2017, 37689

> De nieuwe versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Strengere Europese richtlijnen carcinogenen

Verder heeft minister Asscher begin juli in een brief aan de Tweede Kamer de komst aangekondigd van een kennisplatform gevaarlijke stoffen. In dit kennisplatform zullen bedrijven en Nederlandse kennisinstituten zoals het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad kennis gaan uitwisselen over het veilig werken met schadelijke stoffen. Dit voor een betere bescherming van werknemers tegen de risico’s van het werken met schadelijke stoffen.

 

> TIP: Meer over gevaarlijke stoffen vindt u in Arbeid en Gezondheid.

Reageer op dit artikel