nieuws

Geen discriminatie bij brandweertraplooptest

Veilig werken

Bij de verplichte fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is geen sprake van verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

Geen discriminatie bij brandweertraplooptest

Het College boog zich over de kwestie van vermeende discriminatie na een klacht van een brandweervrouw. De 53-jarige vrouw vond de eisen te zwaar voor vrouwelijke brandweermannen.

Brandweertraplooptest onderdeel fitheidstest

Ieder jaar ondergaat al het brandweerpersoneel een fitheidstest. Een onderdeel van dit onderzoek is de zogeheten brandweertraplooptest. Om voor deze test te slagen moeten brandweerlieden binnen twee minuten honderd traptreden beklimmen. Tijdens deze opgave dragen zij hun standaarduitrusting en ademlucht, plus twee aanvalsslangen. Samen goed voor een last van 42 kilo. De vrouw die als brandweervrijwilliger werkte, is inmiddels twee keer voor de test gezakt.

Minimumnorm om veiligheid te garanderen

Ja, het is een zware test, beaamt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Maar zeker niet onhaalbaar. En ook vrouwen en ouderen kunnen wel degelijk slagen voor de brandweertraplooptest. Bij deze test gaat het bovendien om een minimumnorm die nodig is om de veiligheid te kunnen garanderen van slachtoffers en collega’s tijdens een brand.

Onderscheid maken mag met een goede reden

Een goede reden, vindt het College. Het maken van onderscheid is namelijk niet verboden als daaraan een goede reden ten grondslag ligt. En het garanderen van de veiligheid van jezelf, collega’s en anderen is een bijzonder goede reden. “Bij een calamiteit of brand moet iedereen volledig op elkaar kunnen terugvallen”, zo stelt het College.

 

> TIP: Werken aan psychosociale arbeidsbelasting, zoals discriminatie?  Volg de opleiding PSA in de RI&E.

Reageer op dit artikel