nieuws

SZW op ‘road to zero’ met kankerverwekkers

Veilig werken

Nog altijd komen honderdduizenden werknemers dagelijks in aanraking met schadelijke, soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Daar wil de Inspectie SZW verandering in brengen.

SZW op ‘road to zero’ met kankerverwekkers

Met de ‘road to zero’ vraagt de inspectie bedrijven om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. Sommige stoffen lijken misschien onvervangbaar, maar voor een groot aantal zijn al veilige of meer gezonde alternatieven voorhanden.

Blootstelling geen part of the job

Een beroepsziekte lijkt bijna doodgewoon. Maar het hoort niet. Zeker niet als het gaat om een ziekte als kanker, veroorzaakt door de blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk. Toch sterven daardoor jaarlijks in de Europese Unie ongeveer 100.000 mensen voortijdig aan kanker. In Nederland ligt dat aantal tussen de 2.000 en 4.000 mensen per jaar. Omgerekend zijn dat 3 tot 7 keer zoveel doden als door verkeersongelukken. Ondanks die hoge aantallen moeten we de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen niet normaal gaan vinden. Het is geen ‘part of the job’.

De blootstelling aan die schadelijke stoffen is niet voorbehouden aan een klein aantal sectoren, waar je te maken krijgt met dieselrook, kwartsstof of lasrook waarin chroom-6 zit. Duizenden medewerkers in de zorg kunnen bijvoorbeeld, uitgerekend door anti-kankermedicijnen, kankerverwekkende cytostatica op hun huid krijgen. En duizenden in de chemische sectoren kunnen door benzeen, formaldehyde en vinylchloride ook in contact komen met CMR-stoffen.

> LEES OOK: Europese grenswaarden voor carcinogenen

Wat zijn het precies, CMR-stoffen?

CMR staat voor Carcinogene, Mutagene en Reproductietoxische stoffen. Ofwel: stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen aanbrengen in het erfelijke materiaal of die schadelijk zijn voor de voortplanting – verminderde vruchtbaarheid of groter risico op miskramen of aangeboren afwijkingen. Die CMR-stoffen kun je inademen, op je huid krijgen of beide. En welke stoffen dat precies zijn, wordt nog altijd onderzocht. Twee keer per jaar publiceert het ministerie van SZW daarom een actuele lijst CMR-stoffen. Momenteel zijn er al ruim 400 van zulke stoffen.

Kwartsstof, dieselrook en chroom-6 kunnen bijvoorbeeld longkanker veroorzaken na inademing. Chroom-6 kan ook huidkanker veroorzaken en hetzelfde geldt voor PAK’s. Deze polycyclische aromatische koolwaterstoffen ontstaan door onvolledige verbranding en zitten bijvoorbeeld in stof van oud, teerhoudend asfalt of dakbedekking, maar je kunt ze ook opnemen via de huid. Daarnaast kan benzeen bijvoorbeeld leukemie veroorzaken en vinylchloride verhoogt het risico op leverkanker.

> LEES OOK: Inspecties I-SZW op kankerverwekkende stoffen 

Sommige CMR-stoffen zijn alleen schadelijk vanaf een bepaalde blootstelling. Zo kun je gerust in contact komen met kwartsstof, zolang het onder een bepaalde grens blijft. Bij andere stoffen blijf je maar beter zo veel mogelijk uit de buurt, omdat hierbij geen enkel contact helemaal veilig is.

CMR-stoffen minimaliseren of vervangen

De Inspectie SZW werkt aan gezonde en veilige werkplekken. Daarom willen we de blootstelling aan CMR-stoffen zoveel mogelijk minimaliseren. We zetten hiervoor in op de ‘road to zero’: we zien graag dat bedrijven alle CMR-stoffen vervangen door veilige alternatieven. Sterker nog, vervangen is verplicht zolang het technisch en praktisch haalbaar is. Daarbij tellen financiële of economische bezwaren niet mee: de gezondheid van de werknemer mag niet afhankelijk zijn van de vraag of de werkgever zijn portemonnee wel of niet wil (of kan) trekken.

Bron: inspectieszw.nl

 

> TIP: Stephan Segboer en Diana Martens van de Inspectie SZW vertellen over de ‘road to zero’ op de Praktijkdag RI&E: de volgende stap.

Reageer op dit artikel