nieuws

Geen schot in veiligheid voor spoorwerkers

Veilig werken

De veiligheid voor spoorwerkers is in vier jaar tijd nauwelijks verbeterd. In 2016 vonden vijf ernstige aanrijdingen plaats en drie zware elektrische schokken. Eén baanwerker kwam bij een ongeval om het leven. Daarnaast trof de inspectie een omvallende graafmachine en een meewerkende veiligheidsman aan.

Geen schot in veiligheid voor spoorwerkers

Dit blijkt uit een overzicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Vijf ernstige aanrijdingen in 2016

In 2016 vonden vijf ernstige aanrijdingen plaats. Tweemaal tussen een trein en een baanwerker. Daarbij kwam één baanwerker om het leven, in oktober 2016 in Meteren. Tweemaal was er een aanrijding met een graafmachine en eenmaal met een hoogwerker. De inspecties dringen er bij de railbranche op aan om met maatregelen te komen om de veiligheid voor spoorwerkers te vergroten: “De veiligheidscultuur is niet in orde.”

Plus drie meldingen van elektrocutie

De Inspectie SZW ontving in 2016 drie meldingen van ongevallen waarbij een werknemer een zware elektrische schok kreeg (elektrocutie). Tweemaal gebeurde dat door werk aan de bovenleiding, eenmaal door werk aan een grondkabel. Er lopen gesprekken tussen de Inspectie SZW en de railbranche om de veiligheid voor spoorwerkers te verbeteren en het aantal ongevallen terug te brengen. De druk om iets aan de rigide veiligheidsregels te veranderen neemt toe, maar alle partijen zijn het erover eens dat het aantal ongelukken niet mag stijgen.

En vier maal stillegging van het werk

De Inspectie Leefomgeving en Transport voerde het afgelopen jaar 91 risicogerichte inspecties uit op werkzaamheden aan het spoor. Bij 27 inspecties in 2016 constateerde zij één of meer overtredingen. In vier gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat onmiddellijke stillegging van het werk en een boeterapport nodig waren. Daarbij ging het onder meer om een omvallende graafmachine, een meewerkende veiligheidsman en verstrekking van onjuiste veiligheidsinstructies.

[box type=”shadow” ]Gesignaleerde veiligheidsknelpunten uit de markt

  • Spoorbouwers ervaren enkele ongewenste incentives in de huidige regelgeving.
  • Het ontbreekt aan ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
  • Er is sterke behoefte aan ruimte voor maatwerk.
  • Een integrale afweging op basis van andere relevante (arbo-)wetgeving ontbreekt.
  • Aannemers op het spoor en andere partijen die op het spoor werken (zoals vervoerders en schoonmaakbedrijven) ervaren onderlinge ongelijkheid door de verschillende regelgeving die de verschillende partijen hanteren.[/box]

Niet onbelangrijk: bij die 27 inspecties was 70 procent wel in orde. In 2015 was dat 68 procent, in 2014 73 procent en in 2013 67 procent. Toch blijkt de veiligheid voor spoorwerkers in de afgelopen jaren nauwelijks te zijn verbeterd, concludeert de Inspectie. Het aantal inspecties is zeer gering, afgezet tegen het totaal aantal uitgevoerde werkzaamheden. En dat maakt de pakkans relatief klein.

> DOWNLOAD de Factsheet inspectie baanwerken 2016

Beter toezicht ProRail op onderaannemers

De ILT inspecteerde ook 30 verschillende bedrijven die aan het spoor werken. Bij de door ProRail erkende bedrijven was bijna driekwart van de inspecties in orde; bij de niet erkende bedrijven slechts een derde. Vooral bij onervaren onderaannemers gaat het mis. De Inspectie dringt er bij ProRail op aan ook bij die bedrijven beter toezicht te houden. Voor meer veiligheid voor spoorwerkers gaat de spoorbeheerder in 2018 acht extra inspecteurs inschakelen.

Bron: ilent.nl

Reageer op dit artikel