nieuws

Legionella loert in veel leidingen

Veilig werken

Ondanks alle voorschriften die de laatste jaren zijn opgesteld, stijgt het aantal mensen dat jaarlijks besmet raakt met legionella. Het aantal doden ligt zelfs hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door koolmonoxidevergiftiging.

Legionella loert in veel leidingen

In veel gevallen blijkt dat de bouwpraktijk brandhaarden voor legionellabesmetting creëert. Dit komt doordat er in het ontwerp of de bouw van het casco nog cruciale fouten worden gemaakt. In de gebruikssituatie leiden die dan tot besmetting met legionella.
Dit blijkt uit onderzoek van ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, uitgevoerd door Integron. In het onderzoek zijn alle marktpartijen in de sector ondervraagd. Opvallend: architecten en aannemers voelen zich vrijwel niet geroepen aan het onderzoek mee te werken. Kennelijk zien zij dit onderwerp niet als hun ‘probleem’. Maar de praktijk toont aan dat veel problemen juist in de ontwerp- en bouwfase ontstaan.

Legionella gevaarlijker dan koolmonoxidevergiftiging

Legionella is een zeer serieus gevaar. Bijna even groot als brand en – cijfermatig – gevaarlijker dan koolmonoxidevergiftiging. Vorig jaar raakten 324 mensen besmet met de legionellabacterie, tegenover 273 slachtoffers in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Jaarlijks overlijden circa 20 tot 30 personen aan de gevolgen van een legionellabesmetting.

In driekwart risicovolle gebouwen legionellabesmetting

Volgens ISSO zijn meer besmettingen te voorkomen als ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven. En voldoen aan de praktijkrichtlijnen voor veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties. Uit het onderzoek blijkt maar liefst driekwart van alle als risicovol bestempelde gebouwen in Nederland op zeker moment een legionellabesmetting in de installaties te hebben.

> LEES OOK: Besmettingen legionella meer dan verdubbeld

Legionella tiert welig in … veel koudwaterinstallaties

Uit het onderzoek komt naar voren dat waterinstallaties met koud water opvallend vaker met legionella besmet raken dan warmwaterinstallaties (respectievelijk 88% en 29%). Opmerkelijk, want de juiste groeitemperatuur van de legionellabacterie ligt tussen de 25 en 50 °C. Hoe kan legionella dan toch welig tieren in koudwaterleidingen? Door ongewenste opwarming van het koude water. Dit gebeurt wanneer koudwaterleidingen door warme leidingschachten lopen of te dicht naast verwarmingsleidingen liggen. Een ontwerpprobleem. De legionellabacterie groeit snel in stilstaand water op de juiste temperatuur dat niet regelmatig wordt ververst.

Meer aandacht voor ontwerp en constructie nodig

De meeste betrokkenen vinden blijkens het onderzoek dat ontwerpers, aannemers, installateurs, adviseurs en eindgebruikers zich nog onvoldoende houden aan de bestaande wetten en regels voor legionellapreventie. Zo kunnen ontwerpers bij het gebouwontwerp en uitvoerders bij de bouw ‘hotspots’ vermijden. Bijvoorbeeld door warmwaterleidingen niet te dicht naast koudwaterleidingen in het beton te storten. Controlerende instanties kunnen maar beperkt of per steekproef controleren en zo blijven eenmaal gemaakte fouten onopgemerkt.

Online infoplatform voor ‘legionellaproof’ gebouwen

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten pleit ISSO voor betere en praktische informatievoorziening via een online informatieplatform. Daar kunnen adviseurs, ontwerpers, aannemers, gebouweigenaren en installateurs terecht voor informatie over legionellapreventie. ISSO wil daarnaast, liefst in samenwerking met Bouwend Nederland en de installatiebranche, al in de ontwerpfase zorgen voor ‘legionellaproof’ gebouwen. Andere maatregelen voor preventie van legionella zijn voorlichting aan gebouweigenaren en een database met foutmeldingen en best practices.

> LEES de resultaten in het ISSO onderzoeksrapport

Bron: isso.nl

Reageer op dit artikel