nieuws

Kamer wil transparantie over gevaarlijke stoffen

Veilig werken

Terwijl Tweede Kamerleden een rondleiding kregen in de fabriek Chemours in Dordrecht, protesteerden inwoners uit Sliedrecht aan de poort. Ze boden de Kamerleden een appel aan uit een tuin vlakbij de fabriek. De Kamerleden kregen uitleg over het nieuwe proefsysteem dat GenX moet filteren uit het industrieel afvalwater.

Kamer wil transparantie over gevaarlijke stoffen

Er is veel onduidelijkheid over het lozen van gevaarlijke stoffen. Onlangs werd bekend dat een inwoner uit Sliedrecht rondloopt met sterk verhoogde waardes C8 in zijn bloed. Hij at groente en fruit uit eigen tuin en heeft nu leukemie.
Staatssecretaris Dijksma heeft hierop in een brief gereageerd. De overheid breidt het bloedonderzoek onder omwonenden van de Dordtse chemiebedrijven DuPont en Chemours uit. Bewoners van delen van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht die tussen 1970 en 2012 een jaar of langer in de buurt van de fabrieken hebben gewoond, kunnen gratis hun bloed laten testen. Dat gebeurt door de gemeenten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaalt de kosten.

Debat Tweede Kamer over gevaarlijke stoffen

Eind september debatteerde de Tweede Kamer over Chemours en GenX met Staatssecretaris Dijksma van IenM en Minister Asscher van SZW. Diverse Kamerleden hebben gepleit voor een aanpak gericht op preventie om te voorkomen dat iedere keer weer nieuwe stoffen opduiken.

Staatssecretaris Dijksma wil structureel het stoffenbeleid verbeteren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Ze vindt dat er scherper gecontroleerd moet worden op de kwaliteit van de REACH-dossiers die bedrijven aanleveren. Daarbij ligt de prioriteit volgens haar bij hormoonverstorende stoffen, nano-materialen en combinaties van stoffen. Nationaal wordt de informatie over stofeigenschappen onvoldoende benut. Het bevoegd gezag kan bij twijfel een onderzoeksplicht opleggen aan een bedrijf of navraag doen bij het RIVM. Dijksma gaf aan dat over de veiligheid van drinkwater als eerste levensbehoefte geen twijfel mag bestaan. De structurele aanpak van gevaarlijke stoffen staat ook nog op de agenda voor het Wetgevingsoverleg Water in november.

Er moet duidelijkheid komen over welke stoffen bedrijven lozen, hoeveel, en op welke tijdstippen

De regering gaat onderzoek doen naar een mogelijke actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven richting de vergunningverlener en de drinkwaterbedrijven. Zo moet het duidelijk worden welke stoffen bedrijven lozen, in welke hoeveelheden en op welke tijdstippen.

Strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours

Omwonenden en werknemers van Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht stonden jarenlang bloot aan het gevaarlijke PFOA. Inmiddels loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek tegen het bedrijf wegens het illegaal lozen van GenX-stoffen. De Europese REACH-verordening voor chemische stoffen bepaalt dat bedrijven moeten aantonen dat ze veilig werken met gevaarlijke stoffen om een vergunning te krijgen. Nu loopt er een strafrechtelijk onderzoek tegen het chemiebedrijf wegens het illegaal lozen van GenX-stoffen.

Bronnen: AD, VEWIN

 

> Tip: volg de workshop Road to Zero: de RI&E en gevaarlijke stoffen van de Inspectie SZW tijdens de Praktijkdag RI&E

Reageer op dit artikel