nieuws

OVV kritisch over mortierongeval Mali

Veilig werken

Defensie is ”ernstig tekortgeschoten” in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Twee militairen kwamen om bij een ongeluk tijdens een oefening met een mortier. Een derde militair raakte ernstig gewond.

OVV kritisch over mortierongeval Mali

Noch de veiligheid van de granaten, noch de medische gezondheidszorg waren op orde. De militairen kwamen in 2016 om tijdens een oefening met een 60 mm-mortier toen een granaat ontplofte. De zwaargewonde militair kreeg geen goede medische hulp in het Togolese hospitaal waar hij naartoe was gebracht.

Defensie controleerde veiligheid granaten niet

De fatale granaat had volgens de Onderzoeksraad zwakke plekken in het ontwerp. De projectielen waren in 2006 via het Amerikaanse ministerie onder grote tijdsdruk aangeschaft voor de missie in Afghanistan. Procedures en controles werden achterwege gelaten omdat Defensie dacht dat het Amerikaanse leger de munitie zelf in gebruik had en de veiligheid had gecontroleerd. Dit terwijl in het koopcontract expliciet stond dat dit niet zo was.

Granaten opgeslagen bij te hoge temperaturen

In Mali werden de granaten opgeslagen in een niet-gekoelde container, waardoor deze aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld. Toen de OVV dit jaar naar Mali afreisde om de resterende granaten te onderzoeken, bleken deze er niet meer te zijn. Defensie verklaarde daarna dat de granaten al in het najaar van 2016 waren vernietigd.

“Weinig doortasten optreden” Togolese artsen

In het Togolese hospitaal waar de gewonde militair naartoe was gebracht traden de Togolese artsen volgens de Onderzoeksraad “weinig doortastend op”. Een gestructureerd onderzoek naar het letsel bleef eveneens achterwege. Vanuit Defensie ontbrak het aan toezicht op het hospitaal. De twijfels die hierover al waren uitgesproken, vonden volgens de OVV geen gehoor.

Defensie moet kritische geluiden serieus nemen

OVV-voorzitter Tjibbe Joustra zegt dat er “heel veel fouten” zijn gemaakt. Hij adviseert bij de politieke afweging over de inzet van de Nederlandse militairen in de Tweede Kamer “veel dieper en gedetailleerder in te gaan op de randvoorwaarden” voor een missie. Er moet volgens Joustra meer ruimte zijn voor tegenspraak en Defensie moet “kritische geluiden, ook als ze niet zo goed uitkomen, wel serieus nemen”.

Minister Hennis laat nalatigheid onderzoeken

Naar aanleiding van het rapport van de OVV laat minister Hennis onderzoeken of Defensie op enig moment nalatig is geweest of verwijtbaar heeft gehandeld. Zij meldde dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder leiding van een extern persoon. Hennis zegt eraan te hechten mogelijke nalatigheid te onderzoeken, al heeft de OVV zich in zijn rapport over de zaak nadrukkelijk niet gericht op schuld of aansprakelijkheid.

Eerder liet Hennis al weten dat er een extra controle komt van de munitie die uitgezonden militairen bij zich hebben op missies. Ook de medische opvang wordt nader geïnspecteerd.

Update 4 oktober 2017

Minister Hennis treedt af als minister van Defensie. Ook Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp legt zijn functie neer. Dat maakten zij dinsdag 3 oktober bekend naar aanleiding van het Kamerdebat over het rapport van de OVV over het dodelijke mortierongeval in Mali.

Reageer op dit artikel