nieuws

Certificatiestelsel voor asbest tikje overdreven?

Veilig werken

Veel discussie, meer rechtszaken en misschien zijn de huidige asbestregels ook wel wat overdreven. Staatssecretaris Van Ark van SZW overweegt het certificatiestelsel voor asbest aan te passen. Zij gaat daarover in gesprek met gecertificeerde en niet-gecertificeerde asbestverwijderaars.

Certificatiestelsel voor asbest tikje overdreven?

Want maakt certificeren asbestland per definitie veiliger? Staatssecretaris Van Ark liet het uitzoeken en komt tot de conclusie dat het certificatiestelsel voor asbest misschien wel erg aan de prudente kant is.

Meer rechtszaken door strenge handhaving en boetes

Zo lijkt het huidige certificatiestelsel voor asbest te zorgen voor meer rechtszaken. “Door de strenge handhaving waarbij hoge boetes worden uitgedeeld is het lonend geworden om zaken voor de rechter te laten komen. Daarbij vinden steeds vaker discussies plaats over interpretatie van de regelgeving”, schrijft Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Streng beleid werkt innovatie in asbestverwijdering tegen

Ook buiten de rechtszaal zijn er steeds weer discussies over het certificatiestelsel voor asbest en asbestverwijdering. Van Ark: “Er is blijkbaar behoefte aan meer eenduidigheid over voorschriften. Tegelijkertijd is er behoefte aan ruimte voor het kunnen introduceren van nieuwe manieren van asbestverwijdering. Innovatie op dit vlak met inachtneming van de vereiste bescherming van werknemers kan bijdragen aan draagvlak voor het stelsel.”

Door strenge handhaving ontstaan steeds vaker discussies over interpretatie van de regelgeving

Staatssecretaris Van Ark van SZW 

Verschillende partijen vinden het huidige beleid ook te streng. “Nu bestaat bij sommigen het gevoel dat de vereisten niet altijd in verhouding staan tot de werkelijke risico’s.” Van Ark ziet daarom graag een verkenning van de mogelijkheden op doorontwikkeling van een risicogerichte aanpak.

> LEES OOK: Straalgrit met asbest op 842 locaties

Vóór zomer 2018: aanpassing certificatiestelsel voor asbest, of niet?

Om het certificatiestelsel voor asbest te verbeteren, gaat de staatssecretaris de komende maanden in gesprek met partijen binnen en buiten de gecertificeerde asbestwereld. Voor de zomer zal duidelijk zijn of het nodig is om de regels aan te passen. Eigenlijk zou die duidelijkheid begin 2018 komen, maar dat lijkt Van Ark niet haalbaar: “Ik vind het belangrijk om over de resultaten van het onderzoek in gesprek te gaan met partijen binnen en buiten de gecertificeerde asbestwereld. Hun opvattingen over de in de rapportage geïdentificeerde aandachtspunten zijn voor mij van belang. Zij geven immers samen in de praktijk vorm aan de werking van het stelsel. Ik zal met hen de komende maanden in gesprek gaan en hen uitnodigen hun positie aan mij kenbaar te maken.”

Bron: cobouw.nl

 

> LEESTIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’ met praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk.

Reageer op dit artikel