nieuws

Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk

Veilig werken

“We leven in een welvarend land waar iedereen recht heeft op gezond, veilig en eerlijk werk. Met zo min mogelijk gezondheid- en veiligheidsrisico’s. En waar werkgevers en werknemers elkaar met respect en waardering behandelen.

Jaarplan SZW 2018: gezond, veilig en eerlijk werk

Niet wanneer het even uitkomt. Of toevallig in de planning past. Gewoon, omdat het zo hoort”, aldus Marc Kuipers, Inspecteur-generaal Inspectie SZW. De Inspectie constateert drie belangrijke ontwikkelingen die in 2018 onverminderd aandacht nodig hebben.

Positieve en negatieve kanten van economische groei

De economische motor draait steeds beter. Waar het herstel zich aanvankelijk nog niet doorvertaalde naar de arbeidsmarkt, daalt de werkloosheid nu merkbaar. In sectoren waarin men veel nieuw of tijdelijk personeel zoekt is sprake van schaarste. Naast de positieve kant van de toenemende groei en het stijgende aantal werkenden springen ook de negatieve aspecten in het oog: meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Dit staat in het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.

Inspectie SZW heeft duidelijke visie op ‘werkend Nederland’

Het werkveld van de Inspectie is breed. In Nederland zijn 1,6 miljoen bedrijven, 8,6 miljoen werkenden en 1,4 miljoen mensen die een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie werkt binnen dit brede werkveld met een duidelijke visie op ‘werkend Nederland’. Zij constateert dat de meeste werkgevers zich aan de wet kunnen en willen houden. Anderen willen wel, maar kunnen het (nog) niet. Daarnaast is er een groep werkgevers die de wetten bewust overtreedt. En ten slotte zijn er de criminele organisaties, waarvoor alleen de winst telt. Regels overtreden of mensen duperen maakt daar onlosmakelijk deel van uit.

Drie ontwikkelingen die onverminderd aandacht behoeven

De Inspectie constateert drie belangrijke ontwikkelingen op het vlak van gezond, veilig en eerlijk werk. Het gaat om ongevallen en klachten, onderbetaling en uitbuiting en gevaarlijke stoffen. Zaken die in 2018 onverminderd aandacht nodig hebben.

Ongevallen en klachten

Het aantal ongevallen blijft de laatste jaren stijgen. De verwachting is dat het aantal arbeidsongevallen in 2017 een stijging laat zien van circa 7% ten opzichte van 2016. De Inspectie ziet een aantal redenen voor deze ongevallen.

Marc Kuipers verwoordt: “Te vaak gaan er zaken verkeerd omdat verzuimd wordt de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Of omdat de productie voor ging. Soms door onwetendheid. Door werkgevers die onvoldoende op de hoogte zijn van de wettelijke voorschriften. Toch lijkt zorgen voor veiligheid en gezondheid zo vanzelfsprekend. Niemand zit te wachten op een ongeval met alle emotionele, persoonlijke en financiële gevolgen. We zien ook dat in economische slechte tijden bedrijven te weinig geld willen vrij maken voor veiligheid. En als de verkoop voor de wind gaat en er meer financiële middelen beschikbaar zijn, ze er onvoldoende tijd voor vrij maken.”

Onderbetaling en uitbuiting

Op het terrein van eerlijk werk ziet de Inspectie de nodige uitdagingen. Een deel van de werkgevers zoekt voortdurend naar constructies om de kosten van arbeid te verlagen. Daartoe bewandelen zij zelfbedachte olifantenpaadjes, snijden officiële routes af. Op die manier ondermijnen ze de concurrentiepositie van bedrijven die zich wel aan de regels houden. In Nederland lopen 600.000 mensen het risico op onderbetaling. De Inspectie schat dat het aantal slachtoffers rond de 24.000 ligt.

Gevaarlijke stoffen

Op het gebied van gevaarlijke stoffen gaan bedrijven, kennisinstituten en overheden in een platform straks hun kennis over gevaarlijke stoffen delen. Om tot een gezamenlijk beeld te komen over eventuele risico’s. Maar ook om de risico’s van blootstelling zo vroeg mogelijk te herkennen, om zo toekomstige slachtoffers te voorkomen.

 

In het regeerakkoord is extra budget beschikbaar gesteld voor versterking van de handhavingsketen. Komend jaar gaat de Inspectie SZW daarvoor het fundament leggen. In 2022 moet de uitbreiding gereed zijn. Circa driekwart van de totale capaciteitsuitbreiding gaat naar de bestrijding van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting.

> LEES het jaarverslag als online magazine

> DOWNLOAD het jaarplan van de Inspectie SZW 2018

 

> TIP: Marc Kuipers is een van de sprekers op de vijfde editie van Safety&Health@Work in Ahoy Rotterdam. De vijfde editie van Safety&Health@Work vindt plaats op 11 en 12 april 2018 in Rotterdam Ahoy. De vakbeurs is voor iedereen toegankelijk die actief is op het gebied van veilig werken. Dus reserveer 11 en 12 april 2018 nu alvast in uw agenda.

Meer informatie over Safety&Health@Work vindt u hier.

S&H@W-logo_met_foto

Reageer op dit artikel