nieuws

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen vernieuwd

Veilig werken

De Inspectie SZW heeft haar online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen vernieuwd.

Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen vernieuwd

In deze nieuwe versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen zien werkgevers stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet. Ze kunnen dan meteen checken of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.

Verduidelijk wetgeving blootstelling aan CMR-stoffen

De nieuwe versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen verduidelijkt de wetgeving over blootstelling aan carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR-)stoffen. Dit zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen toebrengen aan erfelijk materiaal en de voortplanting negatief kunnen beïnvloeden (denk aan verminderde vruchtbaarheid of miskramen).

Vervangen door veilige alternatieven of beperken blootstelling

Werkgevers zijn verplicht om carcinogene en mutagene stoffen te vervangen door veilige alternatieven, als dat praktisch haalbaar en technisch uitvoerbaar is. Bij gebrek aan alternatieven zijn ze verplicht hun werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan deze stoffen. Ook moeten werkgevers de blootstelling van werknemers aan carcinogene en mutagene stoffen registreren. Dit is van belang om het verband tussen eventuele ziekte en werk te kunnen bepalen.

Met de tool in begrijpelijke taal stapsgewijs door de wet

De vernieuwde versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen geeft per vraag relevante informatie en leidt werkgevers in begrijpelijke taal stapsgewijs door de wet:

  • inventariseren van gevaarlijke stoffen in het bedrijf
  • beoordelen van risico’s
  • zorgen voor de juiste maatregelen
  • regelen dat het goed blijft gaan, bijvoorbeeld met goede voorlichting en instructie, voldoende toezicht en een noodplan voor calamiteiten

> LEES OOK: Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

Aangevulde toelichting CMR-stoffen en lijst veelgestelde vragen

In de nieuwe versie van de zelfinspectietool gevaarlijke stoffen is de toelichting van CMR-stoffen bij deze stappen aangevuld. Na het invullen van de vragen krijgt de werkgever een lijst met actiepunten. Met die actiepunten kan hij direct aan de slag. Ook biedt de zelfinspectietool een complete lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

> GA NAAR de vernieuwde online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen

Bron: inspectieszw.nl

 

> TIP: Volg de eendaagse cursus Omgaan met gevaarlijke stoffen

Reageer op dit artikel