nieuws

Aanpak luchtvervuiling moet strenger

Veilig werken

Niet de Europese grenswaarden, maar de strengere waarden van de WHO moeten de basis vormen van Nederlandse regels tegen luchtvervuiling. Dat stelt de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering.

Aanpak luchtvervuiling moet strenger

Die strengere regels om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn nodig om werkelijk gezondheidswinst te boeken. Want Nederland voldoet aan de Europese normen, maar nog steeds maakt luchtverontreiniging mensen ziek.

12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar

Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt of verergert klachten aan luchtwegen, longen, hart en bloedvaten. De luchtvervuiling leidt naar schatting tot zo’n 12.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar, zegt de raad. De Nederlandse overheid moet dus aan de bak.

> LEES OOK: Miljoenen vroeg dood door verontreiniging

Echte gezondheidswinst vraagt om strakkere aanpak

Want met het huidige beleid zal de luchtverontreiniging wel steeds verder dalen. De verwachting is dat die dan rond 2030 voldoet aan de WHO-advieswaarden. Echte gezondheidswinst boeken vraagt echter om een strakkere aanpak van de luchtvervuiling. Voor zo’n aanpak zijn extra maatregelen nodig. En niet alleen dat, de overheid moet die ook strikt naleven.

Minder luchtververvuiling door wegverkeer en veehouderij

De Gezondheidsraad pleit voor vermindering van de luchtvervuiling door het wegverkeer. De veehouderij moet haar uitstoot van ammoniak matigen. Lokale bronnen van fijnstof en stikstofdioxide aanpakken en extra maatregelen om risicogroepen te beschermen ziet de raad als andere mogelijke punten voor gezondheidswinst.

Milieudefensie verloor rechtszaak voor schonere lucht

Vorige maand verloor Milieudefensie nog een rechtszaak over schone lucht tegen de staat. De eis van de milieuorganisatie was dat de staat meer zou doen tegen luchtvervuiling. Naar het oordeel van de rechter is de staat niet verplicht om de WHO-normen na te streven. Milieudefensie heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak.

Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit voor permanente verbetering

Staatssecretaris Van Veldhoven van Milieu komt eind 2018 met een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Dit plan moet de kwaliteit van de lucht permanent verbeteren, een afspraak die is opgenomen in het regeerakkoord. Over de precieze invulling van het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit moeten regering, gemeenten en milieuorganisaties nog overleggen.

Bron: nos.nl

 

> TIP: Congres Veilig Werken voor een toekomst met veilig werken. U heeft ook direct toegang tot de beurs Safety&Health@Work in Ahoy.

Reageer op dit artikel