nieuws

RIVM test Zeer Zorgwekkende Stoffen Navigator

Veilig werken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat een hulpmiddel testen voor vergunningverleners en toezichthouders, de Zeer Zorgwekkende Stoffen Navigator.

RIVM test Zeer Zorgwekkende Stoffen Navigator

Dit hulpmiddel is bedoeld om vergunningverleners en toezichthouders een indruk te geven welke groepen van Zeer Zorgwekkende Stoffen voor kunnen komen in welke bedrijfstakken. De ZZS Navigator kan hen ondersteuning bieden bij het omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen in milieuvergunningen.
De ZZS Navigator bevat de groepen van Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals de RIVM die hanteert op zijn website en de branches zoals vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Testversie geeft algemene indruk combinaties ZZS-groepen

De testversie van de ZZS Navigator geeft een algemene indruk van combinaties van groepen Zeer Zorgwekkende Stoffen en de branches waarin die kunnen voorkomen. Voor specifieke situaties blijft nader onderzoek echter altijd noodzakelijk. Want staan er in de navigator bij een bepaalde branche geen groepen van Zeer Zorgwekkende Stoffen genoemd, dan sluit dit niet per definitie uit dat deze daar toch voorkomen, zegt het RIVM.

> LEES OOK: Zo werk je veilig met gevaarlijke stoffen

Testen, valideren, aanvullen en specifieker maken van testversie

Het RIVM toetst in 2018 of de testversie tegemoet komt aan de wensen van de vergunningverleners en toezichthouders. In ieder geval zal het onderzoeksinstituut de ZZS navigator gedurende het jaar verder valideren en aanvullen. En mocht dit nodig blijken, ook specifieker maken.

> LEES OOK: Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen vernieuwd

Bron: rivm.nl

 

> TIP: Volg de eendaagse cursus Omgaan met gevaarlijke stoffen

Reageer op dit artikel