nieuws

Amper registratie blootstelling kankerverwekkers

Veilig werken

Bedrijven zijn verplicht de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen of straling te registreren. In de praktijk laat die registratie sterk te wensen over. Sterker nog: het gebeurt nauwelijks.

Amper registratie blootstelling kankerverwekkers

Dat is te lezen in een recent rapport van adviesbureau Capgemini. Het bureau voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkgever verantwoordelijk voor registratie individuele blootstelling

“Wanneer er blootstelling kan zijn aan kankerverwekkende stoffen is de werkgever verantwoordelijk voor de registratie van individuele blootstelling. In de praktijk wordt blootstelling op individueel niveau nauwelijks geregistreerd”, zo valt in het rapport ‘Wettelijk kader in de praktijk’ te lezen. Er zijn ook uitzonderingen: de zorgsector – voornamelijk de academische ziekenhuizen – en de chemiesector.

> TIP: Omgaan met gevaarlijke stoffen

Ook berekening blootstelling achteraf blijft bijna altijd achterwege

In het rapport staat verder dat grotere bedrijven mogelijk wel achteraf de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op individueel niveau kunnen berekenen. Dit kan door registraties te koppelen. Grote bedrijven beschikken daarvoor over voldoende informatie. Maar gebleken is dat ook dit in de praktijk niet gebeurt.

> LEES OOK: Wat is een goede bronaanpak bij CRM-stoffen?

‘Een goede bedrijfsarts moet werkgever om registratie vragen’

Doordat de registratie achterblijft, zien bedrijfsartsen maar zelden blootstellingsgegevens van werknemers. Daardoor gaan die gegevens dus ook niet mee in de analyse van het verzuim van werknemers. Vakbond FNV is geschokt over de uitkomst van het rapport. “Van een goede bedrijfsarts en arbodienst mag je verwachten dat ze de werkgever hierom vragen en de werkgever erop wijzen dit op orde te hebben”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong. “Dat gebeurt dus helemaal niet. Beschamend, het zou de kern van hun werk moeten zijn.”

FNV: verplicht melding kankerverwekkende stoffen bij I-SZW

De FNV wil bedrijven verplichten gegevens over kankerverwekkende stoffen te melden bij de Inspectie SZW. Die zou dan beter kunnen handhaven. Bovendien kan registratie kanker voorkomen, stelt Jong. “Zo’n 3000 mensen sterven jaarlijks in Nederland aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen.”

Bron: nos.nl

 

Congres_veilig_werken_logo> TIP: Kom naar het congres Veilig werken

Reageer op dit artikel