nieuws

Onveiligheid wegwerkers samen wegwerken

Veilig werken

Werken aan de weg staat al jaren bekend als een van de gevaarlijkste beroepen in de bouw. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd. Maar toch is bijna 80 procent van de wegwerkers ervan overtuigd dat het werk nog een stuk veiliger kan.

Onveiligheid wegwerkers samen wegwerken

Vooral tijdens de uitvoering is nog het nodige te winnen, menen zij. Maar ook denk meer dan de helft van de wegwerkers dat de voorbereiding nog zorgvuldiger kan. De suggesties: wegvlakken helemaal afsluiten en meer tijd inruimen voor instructies of een toolboxmeeting.

Enquête onder wegwerkers aanleiding voor campagne

Vorig jaar vulden 170 wegwerkers en 39 managers uit de drie noordelijke provincies een vragenlijst in over hun werkervaringen. De uitkomsten van deze enquête onder leden van Bouwend Nederland, Cumela en MKB Infra vormden aanleiding voor Rijkswaterstaat, provincies, politie en Openbaar Ministerie om een campagne op te zetten. De campagne ‘Samen wegwerken’ richt zich op wegwerkers, weggebruikers én wegbeheerders. Ook is toegezegd dat de politie extra controles houdt. De campagne loopt in elk geval tot 2019.

> LEES de resultaten van de enquête Veiligheid bij wegwerkzaamheden

Een derde van wegwerkers maakte ongeluk mee van nabij

Zoals gezegd is er al veel verbeterd. Van de geënquêteerden vult 55 procent dan ook in dat veiligheid altijd gaat boven extra kosten of het uitlopen van de planning. In schril contrast hiermee staat dat een derde van de bevraagden aangeeft van nabij een ongeval te hebben meegemaakt tijdens werken aan de weg. Bijna 20 procent van hen was zelf betrokken bij een ongeluk.

Gevaarlijk weggedrag oorzaak gevoel van onveiligheid

Opmerkelijk is dat wegwerkers zich bijna altijd (90 procent) onveilig voelen door gevaarlijk weggedrag van automobilisten. In mindere mate is dit het geval bij weggedrag van vrachtwagens (50 procent). Bij 10 procent van de als gevaarlijk ervaren situaties is dit het gevolg van gedrag van collega-wegwerkers. En bij nog eens 10 procent is sprake van slechte afzettingen of onredelijke eisen van opdrachtgevers.

Onveiligheid wegnemen: politiecontroles en voorlichting

Vooral ander gedrag van weggebruikers zou het gevoel van veiligheid dus kunnen verbeteren. Nog geen 5 procent van de ondervraagden vindt dat er niets hoeft te gebeuren op dat gebied. Ruim 75 procent van hen verwacht dat politiecontroles soelaas zouden bieden. 60 procent verwacht ook al beter rijgedrag door meer voorlichting over het wegwerk langs de weg.

> LEES OOK: Veilig echt kwestie van gedrag en cultuur?

Bron: cobouw.nl

Samen_wegwerken_Logo_SWW

> TIP: Kom naar het congres Veilig werken

> TIP: We kunnen leren van veilig werken in de bouw. Hoe? DOWNLOAD de whitepaper.

Reageer op dit artikel