nieuws

Vakblad Arbo 1/2-2018 is uit!

Veilig werken

Vakblad Arbo 1/2-2018 is uit! Dit nummer is een themanummer over machineveiligheid, maar biedt ook veel interessants over andere onderwerpen.

Vakblad Arbo 1/2-2018 is uit!

Op het vlak van machineveiligheid leest u een artikel over de trends en ontwikkelingen op dit voor veel ondernemers vrij complexe vakgebied. Er gebeuren nog altijd veel arbeidsongevallen met bewegende delen van machines. Schiet de wetgeving tekort? Zijn medewerkers hardleers? Of knutselen we teveel zelf aan machines?
Ook een bijdrage over de juridische kant van machineveiligheid. Rob Poort stelt dat uit de jurisprudentie op dit gebied blijkt dat de oorzaken van arbeidsongevallen liggen in gebrekkige voorlichting, niet op een juiste manier de procedures volgen of gebrekkig toezicht van de werkgever. In al deze gevallen is de werkgever aansprakelijk. Met diverse praktijkcasus ter toelichting en verduidelijking.
Niks te maken met machineveiligheid? Vakblad Arbo 1/2-2018 heeft u nog veel meer interessante bijdragen te bieden.
Bijvoorbeeld het artikel over hoe u de soms gebrekkige samenwerking tussen business, control en audit kunt verbeteren. Wijzig uw eigen gedrag in vijf stappen en neem uw verantwoordelijkheid door een betere risicomanager te worden, raadt auteur Dorien Rookmaker u aan. Een van die stappen is uw eigen stijl te kiezen. De stijl van Pippi Langkous, in het geval van Rookmaker zelf.
Verder een artikel over een hot topic: Ziek van de nachtdienst. Nachtwerk is ongezond voor de mens, zeker als het gaat over langetermijnnachtwerk. Kunnen werknemers iets met de conclusies en aanbevelingen uit het recente advies van de Gezondheidsraad? En wat zijn de consequenties voor wetgeving en cao’s?
Of lees over Nudges en nonsens. In het verkeer, de supermarkt en aan de telefoon zijn ze er al veel langer: nudges. Oftewel kleine duwtjes in de goede/gewenste richting. In de zorg zijn ze er ook druk mee bezig. Maar hoe bruikbaar zijn nudges in de procesindustrie? Paul Lindhout en Genserik Reniers deden er onderzoek naar. > Kijk hier voor meer informatie over Vakblad Arbo

Reageer op dit artikel