nieuws

Veilig werken begint bij systematische preventie

Veilig werken

Preventie is de eerste stap naar gezond en veilig werken. Werkgevers zijn dan ook verplicht om de preventie van arbeidsrisico’s systematisch aan te pakken.

Veilig werken begint bij systematische preventie

Hoe? Door risico’s in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een plan van aanpak op te stellen om de risico’s te beheersen en te zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen.
Uit  de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat bedrijven die hun arboverplichtingen beter naleven ook significant vaker hun arbeidsrisico’s beheersen. En dus vaker gezond en veilig werken. Vooral belangrijk hierbij: het hebben van een RI&E met plan van aanpak en betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid.

2016: meer aandacht voor preventie arbeidsrisico’s

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arboverplichtingen. Uit de nieuwste monitor blijkt dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Vooral beter dan voorheen scoorden het regelmatig overleg over gezond en veilig werken met werknemers en de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker. Maar het aantal bedrijven met een risico-inventarisatie en -evaluatie blijft nagenoeg gelijk, zo’n 45 procent. De geleidelijk dalende trend in de naleving van deze bepalingen komt dus tot stilstand. Maar gezien het belang van gezond en veilig werken vindt de Inspectie SZW dat de aandacht voor preventie van arbeidsrisico’s nog beter moet.

> TIP: Download de 5-in-1 whitepaper over de RI&E

Machineveiligheid slechter, meer aandacht voor werkdruk

Afwijking op de trend omhoog is de beheersing van arbeidsrisico’s op het gebied van machineveiligheid. In 2016 was er bij 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. De risicobeheersing op dat terrein was echter lager dan tijdens de vorige meting. In 2016 was de risicobeheersing op werken met machines onvoldoende bij 25% van de bedrijven, tegen 18% in 2012. Daar staat tegenover dat meer bedrijven maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, door aandacht voor onder andere werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.

Waarom de monitor Arbo in Bedrijf?

De monitor Arbo in Bedrijf wordt sinds 1998 gepubliceerd, sinds 2012 tweejaarlijks. Het onderzoek geeft een actueel beeld van de mate waarin bedrijven gezond en veilig werken: de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen. De monitor is ook input voor de Arbobalans, die TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitbrengt.

> BEKIJK de monitor Arbo in bedrijf 2016

Bron: inspectieszw.nl

 

Congres_veilig_werken_logo> TIP: Kom naar het congres Veilig werken

Reageer op dit artikel