nieuws

Vakblad Arbo 3-2018 is uit!

Veilig werken

Vakblad Arbo 3-2018 is uit! Dit nummer is een themanummer over duurzame inzetbaarheid, maar biedt ook veel interessants over andere onderwerpen.

Vakblad Arbo 3-2018 is uit!

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid leest u een interview met Ton Wilthagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Voor arboprofessionals is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Wilthagen meent dat digitalisering en flexibilisering de noodzaak voor werkenden vergroten om zich te blijven ontwikkelen. En zo dus duurzaam inzetbaar te blijven. Want, zo stelt hij: “Alleen een goede gezondheid is niet voldoende, scholing hoort erbij.”

Werknemers moeten volgens Wilthagen ook zelf richting geven aan hun eigen duurzame inzetbaarheid. “Je moet eerst met een soort TomTom de richting bepalen waarin je je wilt ontwikkelen. Daarna zijn motivatie, capaciteiten en faciliteiten belangrijk.” Om dit alles goed op te rit te krijgen, zullen arboprofessionals volgens Wilthagen “goede maatjes moeten worden met HR”.

Verder een leuk interview met twee jonge advocaten bij Bruggink en Van der Velden in Utrecht. Dit advocaten- en fiscalistenkantoor werkt sinds de oprichting met het Semco-model. Hoe werkt dat, wat zijn de voordelen en wat zijn hun praktijkervaringen met dit zelfsturingsmodel van Ricardo Semler? “De bedoeling van onze bedrijfsopzet is dat mensen met vier dagen werken een fulltime salaris kunnen verdienen.” Hoe helpt dit de duurzame inzetbaarheid vooruit?

Of lees hoe een instelling in de ouderenzorg een combi-aanpak hanteert van verzuimbeleid, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Is het gelukt om daarmee een trendbreuk in verzuim te realiseren? In weerwil van krimpende budgetten en reorganisaties?

Even genoeg van duurzame inzetbaarheid? Vakblad Arbo 3-2018 heeft u nog veel meer mooie bijdragen te bieden.
Bijvoorbeeld het interview met Jan Dillen over de nieuwe ISO 450011. Dillen schreef er een boek over: Veiligheidssystemen volgens ISO 45001. In het interview schetst hij de voordelen die ISO 45001 biedt ten opzichte van de oude norm, OHSAS 18001. “Met de nieuwe norm bekijken we arbeidsveiligheid met een veel bredere blik.”

Of lees een artikel over de duurzame dromen van ondernemingen. De sleutel tot een circulaire economie ligt in samenwerking. Want samen dragen ondernemingen bij aan een beter milieu en creëren zij tegelijkertijd nieuwe kansen voor zichzelf. Kortom: samen circulair ondernemen is een geweldige kans.

Meer op met de RI&E? Dan is het artikel Dynamisch met de RI&E iets voor u. Daarin schrijven Cecile de Roos en Frank Guldenmund over de strijd van een bedrijf om een dynamische RI&E in te voeren. Iedereen wil wel en steun is er vanuit de organisatie en de or. Toch komt die RI&E maar niet van de grond. Wat is het probleem? Iedereen heeft het te druk en stelt andere prioriteiten … Lees hoe een adviseur hiermee om kan gaan door strategisch te adviseren.

> Kijk hier voor meer informatie over Vakblad Arbo.

Reageer op dit artikel