nieuws

Wat is nodig voor onafhankelijk onderzoek ongevallen?

Veilig werken

Onafhankelijk onderzoek naar een ramp of zaak die de publieke orde heeft verstoord, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt de feiten rond het pijnlijke voorval aan het licht. En het stelt de samenleving in staat de gebeurtenis te duiden, te verwerken en ervan te leren.

Wat is nodig voor onafhankelijk onderzoek ongevallen?

Wanneer dit onderzoek uitgroeit tot gezaghebbend referentiepunt, draagt het bij aan het vertrouwen in het functioneren van de democratie. Het vraagt van de machthebbende partijen dat zij ruimte geven aan het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek.

Boek OVV over wat nodig is voor onafhankelijk onderzoek

Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het recentelijk gepubliceerde boek ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang’. De publicatie brengt in kaart wat nodig is om onderzoek op een onafhankelijke manier uit te voeren. De Onderzoeksraad heeft zich daarbij specifiek gericht op onderzoek naar kwesties die de publieke orde hebben verstoord.

> LEES OOK: Dit doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie dimensies van belang bij onafhankelijk onderzoek

De raad sprak onder anderen met oud-president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling, Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en voormalig commissievoorzitters Willibrord Davids, Femke Halsema en Marten Oosting. Op basis van de uitkomsten en de eigen ervaringen concludeert de Onderzoeksraad dat bij onafhankelijk onderzoek drie dimensies van belang zijn. Die zijn: onafhankelijkheid in positie, onafhankelijkheid in oordeelsvorming en onafhankelijkheid in beeldvorming.

> DOWNLOAD het rapport Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang

Onderzoekers houden handelen machthebbende partijen tegen het licht

In bijna alle beschreven onderzoeken houden de onderzoekers het handelen van machthebbende partijen tegen het licht. Deze partijen reageren elk op hun eigen manier als zij onderwerp worden van onderzoek. Dat vraagt van onderzoekers dat zij hun onafhankelijkheid bewaken en waar nodig bevechten. Van de machthebbende partijen vraagt het vermogen om ruimte te geven aan het onderzoek, zodat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen.

> LEES OOK: Zet één bestuurlijk orgaan op Groningen

Eerste exemplaar uitgereikt aan minister van BZK

Het eerste exemplaar van het boek is overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die draagt binnen het kabinet een bijzondere verantwoordelijkheid voor het democratisch stelsel. Tijdens de bijeenkomst reflecteerden de vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner en onderzoeksjournalist Jeroen Smit op het thema onafhankelijk onderzoek.

Voor wie is het boek van de OVV bedoeld?

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor (potentiële) opdrachtgevers en voor hen die onafhankelijk onderzoek uitvoeren bij tijdelijke commissies of onderzoeksinstanties. Zij kunnen de publicatie gebruiken om te bepalen hoe zij zich in hun onderzoek verhouden tot de verschillende thema’s in het boek.

> LEES OOK: Onderzoeksraad wil meer oog voor ketenveiligheid

Want onafhankelijk onderzoek krijgt pas waarde in de maatschappij. En die maatschappij is voortdurend in beweging. De onderzoekers van de toekomst zullen – ook met dit boek in de hand – steeds naar eigen inzicht moeten handelen. Zij moeten hun eigen antwoord vinden op de vraag hoe hun werk kan gaan fungeren als gezaghebbend referentiepunt.

Bron: onderzoeksraad.nl

TIP: vakbeurs Safety&Health@Work op 11 en 12 april 2018 in Rotterdam Ahoy. Met congres Veilig werken op woensdag 11 april. Diverse keynote speakers, onder wie Elsabé Willeboordse van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

 

Reageer op dit artikel