nieuws

Minder aanmeldingen bij IAS in 2017

Veilig werken

Bijna negentig procent van alle aanvragen van asbestslachtoffers resulteerde in 2017 in een tegemoetkoming bij leven. In dat jaar heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) 517 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 74 voor de ziekte asbestose in behandeling genomen.

Minder aanmeldingen bij IAS in 2017

Deze en andere informatie vindt u in het jaarverslag van het IAS, dat recent is verschenen. Het jaarverslag geeft inzicht in de verrichtingen van het instituut in 2017. Naast de behandeling van dossiers deed het IAS ook aan voorlichting en kennisontwikkeling. Ook in 2017 werkte het instituut goed samen met de Sociale Verzekeringsbank en BSA Schaderegeling.

> BEKIJK het jaarverslag 2017 van het IAS

Aantal meldingen en geslaagde bemiddelingen lager dan eerst

Het aantal aanmeldingen bij het IAS was in 2017 lager dan in voorgaande jaren. In 2016 sprak het nog over een record aantal binnengekomen meldingen van longvlieskanker. Helaas is het gedaalde aantal meldingen nog geen teken dat het aantal asbestslachtoffers structureel aan het afnemen is, 25 jaar nadat het verbod op het gebruik van asbest in Nederland is ingesteld.

Moeilijker om bewijs van blootstelling te leveren

Ook het percentage geslaagde bemiddelingen is lager dan voorgaande jaren. Hier tekent zich wel een trend af: het wordt moeilijker om het bewijs van blootstelling te leveren. Asbestslachtoffers worden ouder en de blootstelling dateert van langer geleden.

> LEES OOK: Slachtoffers asbest snel op de hoogte

Tegemoetkoming in twee regelingen: TAS en TNS

De tegemoetkoming voor asbestslachtoffers bestaat uit twee regelingen: de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS-regeling) en de TNS-regeling. De TAS-regeling geldt voor werknemers die ziek zijn geworden door asbest. Bij de TNS-regeling gaat het om een vergoeding voor zelfstandige ondernemers of particulieren die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest.

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Sinds 26 januari 2000 is de TAS-regeling van kracht voor werknemers met mesothelioom. Sinds 1 juli 2003 kunnen ook huisgenoten met asbestkanker voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Bijvoorbeeld als zij via de kleding van de werknemer aan asbestdeeltjes hebben blootgestaan en de ziekte als gevolg daarvan hebben gekregen. Per 1 april 2014 is de regeling TAS uitgebreid naar werknemers die door intensieve en langdurige blootstelling aan asbest de ziekte asbestose hebben gekregen.

Tegemoetkoming is voorschot op schadevergoeding

De tegemoetkoming is een voorschot op een schadevergoeding. De Sociale Verzekeringsbank beslist uiteindelijk aan de hand van het advies van het IAS of asbestslachtoffers voor de tegemoetkoming in aanraking komen. Raadpleeg de website van het IAS voor meer informatie.

 

> TIP: Het boek ‘Beroepsziekten voorkomen’ met praktische aanpakken en maatregelen voor ziekten door werk

Reageer op dit artikel