nieuws

Defensie gaat aan de slag met veiligheid

Veilig werken

Defensie geeft topprioriteit aan het structureel verbeteren van de veiligheid. Dat blijkt uit het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. Minister Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser hebben dat aan de Tweede Kamer aangeboden.

Defensie gaat aan de slag met veiligheid

Naast dit plan van aanpak gaat de minister van Defensie in een aparte reactie in op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de ongevallen in Mali en Ossendrecht.

Het plan beschrijft hoe Defensie het werken op fysiek en sociaal gebied veiliger gaat maken. Bijleveld: ‘’We zijn hard met onze neus op de feiten gedrukt. We gaan met concrete maatregelen aan de slag om de veilige werkomgeving bij de krijgsmacht structureel te versterken. Door de komst van de Inspecteur-generaal Veiligheid waarborgen we het onafhankelijke toezicht op de uitvoering.’’

Aanbevelingen commissie Van der Veer en OVV

In het plan van aanpak zijn de aanbevelingen verwerkt van de commissie Van der Veer en de onderzoeken van de OVV. Deze onderzoeken tonen aan dat het ministerie er niet voldoende in slaagt om risico’s te onderkennen en te beheersen. ‘’Militairen werken vaak onder moeilijke en risicovolle omstandigheden. Juist daarom is het van belang dat er geen onnódige risico’s zijn’’, benadrukt staatssecretaris Visser.

Ook bevindingen van de tussentijdse rapportage van de commissie Giebels zijn meegenomen in het plan. Deze commissie verricht onderzoek doet naar de sociaal veilige werkomgeving bij de krijgsmacht.

Miljoenen om de maatregelen uit te voeren

De komende 4 jaar investeert Defensie € 75 miljoen om de maatregelen uit het plan uit te voeren. Daarna wordt er structureel € 25 miljoen per jaar vrij gemaakt voor de veiligheid bij het ministerie.

Er komen extra mensen die zich gaan bezighouden met veiligheid en de controle daarvan. Een belangrijk punt is dat het lerende vermogen van Defensie wordt versterkt. Met name door onderzoeken en controles. De nieuw te benoemen Inspecteur-generaal Veiligheid speelt hierin een belangrijke rol.

Ook worden risico beperkende maatregelen genomen. Deze variëren van het omgaan met munitie tot het oefenen op klimtorens. En van veilig vliegen tot het voorkomen van gehoorschade. Er zijn al diverse maatregelen genomen. Bijvoorbeeld op het gebied van schieten, duiken, de munitieketen, medische zorg tijdens inzet en de omgang met gevaarlijke stoffen.

Om de sociale veiligheid te versterken zet ook in op andere zaken. Zoals op het verhogen van de meldingsbereidheid, het uitbreiden van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en preventie van ontoelaatbaar gedrag.

> LEES OOK: Defensie oefende op onveilige schietbaan 

Veilig werken moet de norm zijn bij Defensie

De bewindspersonen stellen dat veilig werken de norm moet zijn. Bijleveld: ”Het gaat er nu vooral om dat de maatregelen geen woorden op papier zijn, maar in de praktijk worden uitgevoerd. Elke Defensiemedewerker draagt hieraan bij. De commandanten gaan voorop en zijn primair verantwoordelijk. Veiligheid als de norm is iets waar wij allemaal aan moeten werken.’’

Bron: documenten Ministerie van Defensie

 

Reageer op dit artikel