nieuws

Doelen REACH bereikt, zegt Europese Commissie

Veilig werken

REACH, de Europese verordening die gaat over het op de markt brengen van stoffen, heeft volgens de Europese Commissie de gestelde doelen bereikt. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Doelen REACH bereikt, zegt Europese Commissie

“Tot 2006, vóór REACH, was er informatie over enkele duizenden stoffen. Inmiddels zijn dat er ruim negentienduizend, en dat loopt nog op tot vermoedelijk vijfentwintigduizend stoffen. Volgens de commissie is de voortgang van REACH minder snel en duurder dan vooraf beoogd. Wel blijven de baten veel hoger dan de kosten”, aldus Van Veldhoven. Daarbij vindt Nederland vooral de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en innovatie nog onvoldoende zichtbaar.

> BEKIJK de brief aan de Tweede Kamer met appreciatie-evaluatie-europese-stoffenverordening-reach

Aandacht voor veiligheid van stoffen in Nederland toegenomen

In Nederland is de aandacht voor veiligheid van stoffen toegenomen. Dit komt zowel door zorgen over specifieke stoffen (PFOA, DMAC, rubbergranulaat) als door het toewerken naar een circulaire economie. Daarom wil Van Veldhoven de komende jaren een versterkte focus op het voorkomen van milieurisico’s. Daarnaast wil zij blijvende aandacht voor saneren, beheersen en handhaven. Hierbij is volgens de staatssecretaris “Europese samenwerking cruciaal”.

Van Veldhoven ziet ook graag het principe verder uitgewerkt dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor aanlevering van informatie over de (on)schadelijkheid van stoffen. Bovendien wil zij snellere en efficiëntere procedures om risico’s van stoffen vast te stellen en passende maatregelen te nemen.

> LEES OOK: Veel VIB’s krijgen dikke onvoldoende

Europese Commissie formuleert 16 maatregelen binnen REACH

De Commissie heeft zestien maatregelen geformuleerd die uitvoerbaar zijn binnen de huidige tekst van REACH. Daarom is aanpassing van de verordening volgens Van Veldhoven niet nodig. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

 1. Actualisering van registratiedossiers stimuleren
 2. Evaluatieprocedures verbeteren
 3. De bruikbaarheid en kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen vergroten
 4.  Zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen traceren
 5. Vervanging van zeer zorgwekkende stoffen stimuleren
 6. Vereenvoudiging voor een beter uitvoerbare autorisatieprocedure
 7. Vroege sociaal-economische informatie voor mogelijke regelgevende maatregelen
 8. Procedure voor restricties verbeteren
 9. De betrokkenheid van lidstaten bij de restrictieprocedure vergroten
 10. De toepassing van het voorzorgsbeginsel verduidelijken bij restricties voor specifieke stoffen
 11. Het samenspel tussen autorisatie en restrictie stimuleren
 12. Duidelijker snijvlak van REACH met wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk
 13. Betere handhaving
 14. Naleving door het MKB ondersteunen
 15. Verder onderzoek naar vergoedingen en toekomst van ECHA
 16. Evaluatie van registratievereisten voor polymeren en in kleine hoeveelheden geproduceerde stoffen

Bron: rijksoverheid.nl

Reageer op dit artikel