nieuws

Mag je een preventiemedewerker ontslaan?

Veilig werken

De preventiemedewerker geniet ontslagbescherming. Net als andere groepen medewerkers, zoals leden van de ondernemingsraad. Of toch niet altijd?

Mag je een preventiemedewerker ontslaan?

Bepaalde groepen medewerkers genieten wettelijke ontslagbescherming. Dit geldt voor onder anderen leden van de ondernemingsraad, medewerkers die in de ziektewet zitten, zwangere vrouwen en … preventiemedewerkers dus. Maar hoe ver strekt dit principe?

De algemeen directeur van een beveiligingsbedrijf stelt in december 2009 zijn manager ICT & ERP schriftelijk aan als preventiemedewerker. In juli 2015 krijgt de werkgever toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op bedrijfseconomische gronden. Daarop wordt de manager per 31 oktober 2015 ontslagen. Hij vordert vervolgens in kort geding vernietiging van zijn ontslag en wedertewerkstelling. Daarvoor voert hij als grond de wettelijke ontslagbescherming voor de preventiemedewerker aan.

> LEES OOK: Beschermd of niet?

Toestemming

De kantonrechter stelt vast dat het UWV vóór 1 juli 2015 toestemming heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Daarom is op grond van artikel XXII van de Wet Werk en Zekerheid artikel 7:670a Burgerlijk Wetboek aanhef en onder c BW (oud) van toepassing, zoals dat artikel vóór 1 juli 2015 luidde. Gelet op wat partijen hebben aangevoerd oordeelt de rechter als volgt. Het lijkt niet aannemelijk dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in een bodemprocedure in strijd zou blijken met de wet wegens ontbreken van toestemming van de kantonrechter.

Ontslagbescherming

De werknemer is op 14 december 2009 inderdaad aangewezen als preventiemedewerker. Maar dit enkele gegeven is niet genoeg om met succes een beroep te doen op de ontslagbescherming van art. 7:670a lid 1 aanhef en onder c BW (oud). Want daarin staat dat de werknemer ook werkzaam moet zijn als preventiemedewerker. De werknemer heeft betoogd dat hij al die tijd tot zijn ontslag daadwerkelijk heeft gewerkt als deskundige werknemer zoals bedoeld in artikel 13, lid 1 en 2, Arbowet. De werkgever heeft dat echter uitgebreid en gemotiveerd bestreden.

> LEES OOK: Een functieomschrijving voor de preventiemedewerker

Onvoldoende zekerheid

Het was dan ook logisch geweest als de werknemer zijn stelling – dat hij niet alleen was aangewezen als preventiemedewerker maar ook daadwerkelijk als zodanig heeft gewerkt – nader had onderbouwd. Maar dit heeft hij nagelaten.

> LEES OOK: Wat doet de preventiemedewerker?

Daardoor krijgt de rechter in kort geding onvoldoende zekerheid dat zijn vordering tot wedertewerkstelling in een bodemprocedure zal slagen. En daaruit volgt dat er geen grond is om de gevraagde voorzieningen toe te wijzen, vooruitlopend op de uitkomst van die (bodem)procedure. Daarom wijst de rechter de vordering af.

Bron: Rechtbank Maastricht, 17 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9669
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

 

> TIP opleiding: De Nieuwe Preventiemedewerker
> TIP boek: Preventiemedewerker in 100 vragen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels