nieuws

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Veilig werken

In de Staatscourant (2018, 35478) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in bijna alle werksituaties voorkomen. Zo zijn ze te vinden in de industrie, de bouw en de zorg. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en samen met andere stoffen kanker veroorzaken. En reprotoxische stoffen zijn giftige stoffen die een schadelijk effect hebben op de voortplanting.

De werksituatie draagt in naar schatting enkele duizenden gevallen per jaar bij aan het ontstaan van kanker.

> LEES OOK: 3.000 doden per jaar door gevaarlijke stoffen

Om welke stoffen gaat het?

Het gaat om de stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zijn de kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B in bijlage I van de CLP-verordening. Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die de EU als kankerverwekkend heeft ingedeeld. Ze zijn dan ook opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG. Daarnaast staan er stoffen op de lijst die de Gezondheidsraad (ook) heeft ingedeeld als kankerverwekkend.

> LEES OOK: Verkeerde kanker, nul smartengeld

> OOK INTERESSANT: Het wat & hoe van veilig en gezond werken

Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

Bij sommige stoffen in de tabel staat een  ‘•’-teken. Dit geeft aan dat die stof nieuw is toegevoegd of is gewijzigd sinds de publicatie van de vorige SZW-lijst. Dat was in januari 2018 (Staatscourant 2018, nr. 21).

> BEKIJK de nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen (Staatscourant 2018-21)

Wettelijke eisen aan werken met kankerverwekkende stoffen

De wet stelt eisen aan het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Sommige specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn zelfs bij wet verboden. Voor sommige andere stoffen gelden bijzondere bepalingen die bepaalde toepassingen uitsluiten.

> LEES OOK: Veilige alternatieven voor gevaarlijke stoffen

Bronnen: rijksoverheid.nl en arboportaal.nl

 

> TIP: Download de whitepaper Roken in de pauze

Reageer op dit artikel