nieuws

Zo ontstaan ongevallen met chemische stoffen

Veilig werken

Bijna een derde (30 procent) van de ongevallen met chemische stoffen in Nederland wordt veroorzaakt door verouderde installaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Zo ontstaan ongevallen met chemische stoffen

Het RIVM onderzocht meer dan negentig ongevallen met chemische stoffen bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Conclusie: aan veel van die ongevallen liggen verouderde machines aan de basis.

Want in verouderde installaties kunnen onder meer haarscheurtjes ontstaan in wanden en leidingen. Met als mogelijk gevolg: lekkages. Die haarscheurtjes kunnen ontstaan door onder meer metaalmoeheid of roestvorming.

> LEES OOK: BRZO+ inspecteur focust op ageing
> OOK INTERESSANT: Digitale process safety: meer plus dan min

Veroudering moet expliciet mee in risicobeheersing

De onderzoekers van het RIVM constateren ook dat nog niet alle bedrijven de veroudering van hun machines expliciet meenemen bij de beheersing van risico’s.

> LEES OOK: Machineveiligheid is nog geen procesveiligheid
> OOK INTERESSANT: Risico’s reduceren bij machines met SCRAM

Het percentage ongevallen zoals dat naar voren komt in het RIVM-onderzoek komt overigens overeen met dat van een eerdere Britse studie.

Specifieke regelgeving tegen ongevallen met chemische stoffen

Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen bestaat specifieke regelgeving om zware ongevallen met chemische stoffen te voorkomen. Daarnaast is er voor ongevallen in bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen een apart model ontwikkeld. Het Major Hazard Control-model is ontwikkeld volgens de Storybuilder-methode. Afhankelijk van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf, is hierbij het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’ (Brzo 2015) of de ‘Aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie’ (ARIE) van toepassing.

Over Seveso III en het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’

Op 1 juni 2015 is de herziene Europese Seveso III-richtlijn van kracht geworden. Daarom is toen de Nederlandse doorvertaling van de oude Seveso II-richtlijn, het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999’ (Brzo 1999), aangepast en gewijzigd. Dit is het ‘Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015’ (Brzo 2015) geworden. Een van de vernieuwingen in dit Brzo 2015: stimuleren dat bedrijven die werken met chemische stoffen gebruikmaken van indicatoren. Die indicatoren moeten helpen om hun prestatie op het gebied van veiligheid te bewaken.

> LEES OOK: Brzo 2015: dit moeten bedrijven doen

 

> TIP: DOWNLOAD de whitepaper Veiligheid & risicomanagement

> TIP: het boek Productieve machineveiligheid: productie hoeft niet te lijden onder veiligheid

Reageer op dit artikel